HomeNieuwsWelzijnAkkoord over sloop en nieuwbouw clubgebouw Rugbyclub Waterland

Akkoord over sloop en nieuwbouw clubgebouw Rugbyclub Waterland

RCWHA1
Toen in 2016 een nieuw bestuur van Rugbyclub Waterland (RCW) de planvorming van het clubhuis, alsnog wilde wijzigen heeft het college van B&W aanvankelijk afwijzend gereageerd.
In afstemming met de portefeuillehouder heeft de projectorganisatie de gesprekken met de RCW sinds 2016 voortgezet. Inmiddels zijn de belangrijkste bezwaren tegen het nieuwe plan weggenomen en is er bij betrokken partijen draagvlak
Overeenstemming
Op 22 mei 2018 heeft het college dan ook besloten om in te stemmen met nieuwbouw van het clubhuis van RCW op een locatie naast sportaccommodatie De Beuk.
Dit is een andere locatie dan eerder met RCW en de directe omwonenden in 2016 was overeengekomen.
Financieel geregeld

De gemeentelijke bijdrage aan het project blijft gelijk aan de oorspronkelijke bijdrage waarmee de raad eerder heeft ingestemd. Daarnaast heeft de Provinciale Noord-Holland in april 2018 RCW als topsportaccommodatie een subsidie van € 453.705,- toegekend. De financiering van de nieuwbouw is daarmee gegarandeerd.

Het college toont zich verheugd dat de overeenstemming met RCW het mogelijk maakt om niet alleen het bestaande clubhuis te slopen en een nieuwe te bouwen, maar dat nu ook de buitenruimte rondom De Beuk definitief kan worden ingericht.

foto: Stadspartij

Welzijn artikelen