HomeNieuwsWelzijnAfmetingen Denksportcentrum weer volgens oorspronkelijk plan

Afmetingen Denksportcentrum weer volgens oorspronkelijk plan

denksport.gif 

In het voorstel in de kadernota voor de multifunctionele sportaccommodatie heeft het college slechts 297m2 ruimte voor het denksportcentrum opgenomen. Met deze ruimte zou de denksport in Purmerend al snel na de realisering van de nieuwbouw aan haar grenzen zitten, ook als de clubs waar nodig wisselen van speelavond. Met het oog op de wervende uitstraling van het nieuwe centrum en de vergrijzing die een verschuiving van bijv. Rugby naar Bridge waarschijnlijk maakt, vonden de Stadspartij en de PvdA dat niet wenselijk.

 

Tegen de te krappe voorstellen van het college heeft de Stichting Denksportcentrum Purmerend al eerder geprotesteerd. De stichting voelde zich gebruskeerd door het college. De te kleine ruimtetoedeling was het gevolg van ingrijpen door het college in de oorspronkelijke gemeentelijke plannen op dit punt. Om dit ingrijpen een geloofwaardig karakter te geven had het college de eigen oorspronkelijke gemeentelijke plannen door een extern bureau opnieuw laten maken.De PvdA en de Stadspartij vonden elkaar bij het terugploegen naar dat oorspronkelijke gemeentelijke plan.

Gezamelijk voorstel

In een gezamenlijk wijzigingsvoorstel stelden de partijen de gemeenteraad voor om in overleg met de denksporters tot een oppervlakte te komen waarin alle clubs genoeg ruimte hebben, maar ook ruimte is voor groei. De Stadspartij en de PvdA schatten in dat daar ca. 200 m2 extra voor nodig is. Beide partijen achten deze extra investering uiteraard alleen zinvol als alle betrokken denksporters ook daadwerkelijk besluiten naar de nieuwe locatie te verhuizen. Aangezien de ruimte niet alle avonden bezet zal zijn, en zeker niet alle dagen, is het verstandig de ruimte flexibel in te richten. Verhuur aan derden zal de aanpassing kunnen dekken. Die voorwaarden werden er door de PvdA en de Stadspartij wel aan verbonden.

De gemeenteraad volgde het voorstel van de Stadspartij en de PvdA, waardoor er alsnog een modern en comfortabel denksportcentrum, dat voorbereid is op de toekomst, kan worden gerealiseerd.

Welzijn artikelen