HomeNieuwsVerkeer en VervoerAdviescommissie van de concessie Waterland is over het vervoerplan 2016 van EBS...

Adviescommissie van de concessie Waterland is over het vervoerplan 2016 van EBS positief


Na de ingrijpende wijzigingen in 2014 heeft EBS nu een beperkt aantal kleine wijzigingen voorgesteld. Het is de bedoeling dat tot aan de start van de Noord-zuidlijn (eind 2017) het huidige lijnennet als basis blijft dienen.

In de adviescommissie zijn alle Waterlandse gemeenten ambtelijk vertegenwoordigd. Het vervoerplan wordt door EBS uitgewerkt tot een nieuwe dienstregeling die met ingang van zondag 13 december 2015 zal worden uitgevoerd.

Algemeen
De manier waarop EBS in de regio Waterland het openbaar vervoer organiseert wordt in het algemeen door de busreiziger als positief gewaardeerd. De Waterlandse reiziger geeft EBS in de OV klantenbarometer een 7,7 (dit was 7,8 in 2013). Mede gezien de ingrijpende wijzigingen in de lijnvoering in augustus 2014 wordt dit door de adviescommissie nog eens extra als goed beoordeeld

Het vervoerplan 2016 gaat uit van de continuïteit van de reiziger waarbij het aantal wijzigingen ten opzichte van augustus 2014 gering is. Er ligt een goed netwerk dat tot de opening van de Noord-zuidlijn eind 2017 als leidraad zal dienen.

De belangrijkste wijzigingen die worden voorgesteld

In het kort zijn dat de volgenden:

Lijn 308
De adviescommissie Waterland is ingenomen met het feit dat dat EBS adequaat reageert op de vele klachten van reizigers die in de vroege ochtendspits hebben geklaagd over drukte in de bussen naar Amsterdam CS. Met uw oplossing om in de vroege ochtendspits elke 10 minuten te gaan rijden kan de commissie instemmen.
De adviescommissie gaat ook akkoord met het verlengen van lijn 308 nadat de eindhalte Wolgalaan is gerealiseerd. Hiermee kan ook de tijdelijke halte Melkwegbrug worden opgeheven.

Lijn 309
Geconstateerd wordt dat lijn 309 in een functie voorziet en het aantal reizigers groeit. De adviescommissie kan instemmen met het eindigen van lijn 309 op de halte Korenstraat omdat het gebruik van de lijn tussen Korenstraat en halte Edam busstation erg laag is.

Lijn 316
De adviescommissie kan de versobering van op zaterdag begrijpen maar wil wijzen op de mogelijke gevolgen voor de reizigers. De gemeente Edam zal de vinger aan de pols houden en met u en de Stadsregio Amsterdam in overleg treden als blijkt dat deze wijziging tot ongewenste gevolgen leidt voor de reiziger.

Lijn 378

De adviescommissie kan instemmen met een extra vroege rit.

Lijn 103
EBS geeft aan dat het in gesprek is met de gemeente Waterland, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de Stadsregio Amsterdam over een versnelling van lijn 103 via de Purmer. Voor de reizigers uit Monnickendam betekent dit een flinke verbetering. De adviescommissie kan instemmen met deze wijziging en is benieuwd of dit nog gaat lukken voor de start van de nieuwe dienstregeling eind 2015. Als het niet lukt om de infrastructuur in de Purmer op tijd gereed te hebben gaat de adviescommissie er vanuit de huidige route van lijn 103 blijft gehandhaafd.

Lijn 101
De adviescommissie vindt dat de nieuwe lijn 101 een goed alternatief is voor lijn 103. Start van deze lijn hangt samen met de infrastructuur aanpassingen op de route van lijn 103.

Lijn 125
De adviescommissie kan instemmen met het versnellen van de route van lijn 125 via  Gorslaan en Jaagweg naar het Tramplein. Hierbij speelt een rol dat er bijna geen instappers zijn in Weidevenne. Reizigers voor het Waterlandziekenhuis kunnen overstappen op lijn 304 op de halte Gorslaan waardoor een snellere verbinding met het ziekenhuis ontstaat ten opzichte van het reizen via het Tramplein.

Overstappen
De gemeente Waterland vraag aandacht voor de soms te krappe overstaptijden van reizigers uit Marken die in Monnickendam overstappen op de bus naar Edam busstation of Volendam.

Verkeer en Vervoer artikelen