HomeNieuwsAlgemeen BestuurAdvies: Handhaaf dwangsom in Wob

Advies: Handhaaf dwangsom in Wob

wob
De Raad voor de Rechtspraak adviseert minister Plasterk de dwangsom niet uit de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) te schrappen. Volgens de Raad zouden de goeden dan lijden onder de kwaden.

Kijk naar alternatieven
In het advies aan de minister moedigt de Raad voor de Rechtspraak minister Plasterk aan te kijken naar alternatieven voor het schrappen van de dwangsom uit de Wob. Nu is het zo dat gemeenten binnen zes weken moeten reageren op een Wob-verzoek. Als zij dit niet doen, kunnen indieners een dwangsom eisen die kan oplopen tot 1260 euro.

Goeden lijden onder kwaden
De raad erkent dat mensen misbruik maken van deze regeling door Wob-verzoeken te verhullen in offertes of sollicitatiebrieven. Ook sturen sommige lieden dezelfde verzoeken naar tientallen gemeenten. Na klachten van gemeenten, onder meer verwoordt door de VNG, besloot Plasterk de dwangsom te schrappen uit de Wob. Maar volgens de Raad treft die maatregel ook mensen die geen misbruik van de Wob maken. De goeden lijden onder de kwaden.

Te hoge drempel
De Raad wijst erop dat personen en bedrijven die alleen Wob-verzoeken doen om duidelijkheid te krijgen in een bepaalde situatie door dit wetsvoorstel worden geraakt. Het blijft weliswaar mogelijk rechtstreeks beroep in te stellen tegen het niet tijdig nemen van een besluit over het verstrekken van informatie, maar dit kan voor sommigen een te hoge drempel zijn, oordeelt de Raad. Ook zou een neveneffect kunnen zijn dat overheden minder snel op verzoeken om informatie reageren.    


Speciaal formulier

Zelf draagt de Raad als alternatief aan dat de minister in de Wob kan opnemen dat bij omvangrijke verzoeken een langere termijn geldt voor het verstrekken van informatie. Een andere mogelijkheid is een speciaal formulier voor te schrijven voor Wob-verzoeken, zodat mensen geen verkapte Wob-verzoeken meer kunnen doen.  

Algemeen Bestuur artikelen