HomeNieuwsSociale ZakenAcht gemeenten van Zaanstreek-Waterland bundelen inkoop specialistische zorg

Acht gemeenten van Zaanstreek-Waterland bundelen inkoop specialistische zorg

socialezorg
Het gemeentebestuur heeft ingestemd met de ‘Gemeenschappelijke regeling regionale samenwerking decentralisaties sociale domein’.
Deze regeling betreft de afspraak voor een samenwerking op het gebied van de drie decentralisaties (Jeugdhulp, AWBZ en Participatie) met de overige gemeenten in Zaanstreek-Waterland, in het geval van bijvoorbeeld inkoop.

 De samenwerkende gemeenten zijn Purmerend, Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang.

De samenwerking is een gevolg van de Wet gemeenschappelijke regelingen en wordt als bestuurlijke afspraak aangeduid met de term ‘Regeling Zonder Meer’. Het doel is om door samenwerking krachten te bundelen. Dit voor een goede uitvoering van de nieuwe taken die de gemeenten krijgen door de decentralisaties in het sociale domein.

Inhoudelijk richt de samenwerking zich vooral op de inkoop van specialistische tweedelijns zorg (zorg na verwijzing), waar de afzonderlijke gemeenten slechts in bijzondere situaties een invulling aan moeten geven. Door hier de krachten te bundelen kan dit soort zorg beter ingekocht worden.
De gemeenten van Zaanstreek-Waterland werken al langer samen in het sociale domein en bij veiligheid rond onderwerpen als volksgezondheid/GGD, de sociale werkvoorziening, vrouwenopvang, het veiligheidshuis en de arbeidsmarkt.

Sociale Zaken artikelen