HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningABN AMRO-gebouw aan de Kalversteeg wordt mogelijk voorziening voor jongeren

ABN AMRO-gebouw aan de Kalversteeg wordt mogelijk voorziening voor jongeren

Achterdijk/Kalversteeg
foto Stadspartij-BPP


Door een  memo van wethouder Verkroost wordt de invulling van het voormalige ABN AMRO bank gebouw aan de Kalversteeg verduidelijkt. Zowel ten aanzien van de tijdelijke invulling als het vervolgproces om te komen tot een definitieve invulling van het pand.

Tijdelijke invulling

De tijdelijke invulling van het pand wordt geregeld en beheerd door Ad Hoc Beheer. Een aantal maanden is op de begane grond een initiatief gevestigd geweest vanuit Sport en Cultuur om hun activiteiten en ledenwerving te promoten. Daarnaast is een vintagewinkel (werkplaats) gehuisvest op de begane grond De huisvesting voor de vintage winkel is opgezegd. Vanuit het programma Binnenstad waren we op zoek naar een tijdelijke invulling die past bij de visie Binnenstad.

Momenteel lopen er gesprekken met een initiatief, dat een tijdelijke plek wil creëren waar jongeren worden geholpen hun talenten (door) te ontwikkelen, te herkennen en daar uiting aan te laten geven. Op elk vlak van creativiteit: muziek, mode en content creation in iedere vorm. Zij zouden graag de begane grond en de eerste verdieping willen gebruiken en sluiten met hun initiatief nauw aan bij het programma Binnenstad, onder meer door hun focus op jongeren.

Definitieve invulling

Het programma Binnenstad (visie en uitvoeringsprogramma) zijn door de gemeenteraad in december 2022 vastgesteld. Op basis van de aandachtspunten uit deze visie zijn er gesprekken gevoerd met een aantal partijen. Uiteindelijk is daarbij een partij overgebleven, gelieerd aan het onderwijs.

Doe partij wil zich op de begane grond richten op jongeren. Het maatschappelijk belang heeft daarbij de aandacht. De insteek is een plek door jongeren én voor jongeren. Op de verdiepingen onderzoekt deze partij een hotel/hostel functie met leer-werkplekken voor jongeren. Met deze partij worden intensieve gesprekken gevoerd met als doel om de haalbaarheid in beeld te brengen.

Het proces ziet er aldus memo wethouder Verkroost als volgt uit:

  • Vooroverleg over het programma dat partij wil exploiteren en hoe de gemeente en partij zich tot elkaar verhouden;

  • Afstemming over de uitgangspunten om te komen tot een voorlopige business case die met het programma samenhangt, zowel vanuit partij als de gemeente;

  • Intentieovereenkomst sluiten. Wanneer gemeente en partij vinden dat het programma en de voorlopigebusiness case voldoende aanleiding en vertrouwen geven voor nadere verkenning, dan wordt dit in een intentieovereenkomst bekrachtigd.

De uitgangspunten uit de intentieovereenkomst worden na de zomer voorgelegd aan de raad, net als het voorbereidingskrediet dat nodig is voor het proces om te komen tot een verhuurovereenkomst.

 

Ruimtelijke Ordening artikelen