HomeNieuwsWelzijnAanwijzing Purmerendse Omroep Vereniging als lokale media-instelling voor de gemeente Purmerend

Aanwijzing Purmerendse Omroep Vereniging als lokale media-instelling voor de gemeente Purmerend

StadsoverzichtHA
In 1988 is de Mediawet ingevoerd en is tegelijkertijd het Commissariaat voor de Media opgericht. Eén van de taken van het Commissariaat is het verlenen van toestemmingen aan commerciële omroepen en het aanwijzen van lokale publieke omroepen. Aan deze vergunningen zijn media wettelijke voorwaarden verbonden. Een aanwijzing van een lokale publieke omroep is voor een periode van vijf jaar.
Op 13 oktober 2013 is de aanwijzing van de Purmerendse Omroep Vereniging/RTV Purmerend ingegaan. Dit betekent dat de aanwijzing eindigt op 12 oktober 2018.
Per gemeente kan slechts één lokale publieke media-instelling worden aangewezen. Alleen de POV heeft zich bij het Commissariaat gemeld voor aanwijzing voor de lokale omroep in gemeente Purmerend. Het Commissariaat heeft de gemeente op 13 april 2018 geïnformeerd over de aanvraag van de POV en vraagt de gemeenteraad om voor 16 augustus 2018 advies uit te brengen over deze aanvraag.
Voordat het Commissariaat een besluit neemt over deze aanvraag, dient de gemeenteraad op grond van artikel 2.61, derde lid, van de Mediawet 2008 het Commissariaat te adviseren over de vraag of de media-instelling voldoet aan de eisen die deze wet stelt. Dit gebeurt aan de hand van de beantwoording van vier vragen.
  1. Is de aanvrager een rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid? Met andere woorden: is het een stichting of vereniging?
  2. Stelt de aanvrager zich ten doel op lokaal niveau de publieke mediaopdracht uit te voeren door media-aanbod te verzorgen dat is bericht op de bevrediging van maatschappeliike behoeften die in de gemeente leven?
  3. Heeft de aanvrager volgens de statuten een orgaan dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt?
  4. Is dit programmabeleid bepalende orgaan representatief samengesteld?
Alle vier de vragen die het Commissariaat aan de gemeente stelt kunnen met een Ja worden beantwoord.
De gemeenteraad wordt voorgesteld om een positief advies aan het Commissariaat voor de Media uit te brengen over de aanvraag van de Purmerendse Omroep Vereniging tot aanwijzing als de lokale publieke media-instelling in de gemeente Purmerend.
Het voorstel wordt vanavond (7 juni) behandeld in de raadscommissie Samenleving.

Foto: Stadspartij

Welzijn artikelen