HomeNieuwsWelzijnAanvragen subsidie ‘Gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid’ weer mogelijk

Aanvragen subsidie ‘Gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid’ weer mogelijk

verkeersveiligheid
De provincie Noord-Holland heeft een taak in het verbeteren van de verkeersveiligheid: niet alleen in technische zin, maar ook door voorlichting en bewustwording.

De provincie richt zich daarbij vooral op verkeersgedrag en bewustwording bij jongeren. Daarom stelt de provincie subsidie beschikbaar voor activiteiten die verkeersveilig gedrag bevorderen én gericht zijn op scholieren van de basisschool of het voortgezet onderwijs. In totaal hebben stelt de provincie €1.052.010,- beschikbaar voor de subsidieregeling Gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid.

De activiteiten dienen plaats te vinden in Noord-Holland, maar buiten de Stadsregio Amsterdam, en in het schooljaar 2015-2016 te worden uitgevoerd. Uiterlijk 1 augustus 2016 moeten deze activiteiten zijn afgerond. In aanmerking voor subsidie komen stichtingen, verenigingen en publiekrechtelijke rechtspersonen (met uitzondering van de rijksoverheid).
Per aanvraag is het maximum gesubsidieerde bedrag € 100.000,- . De subsidieaanvraag kan worden ingediend van 2 tot en met 31 maart 2015.
Kijk voor de hele subsidieregeling en het aanvraagformulier in het Digitaal Subsidieloket, onder Gedragsbeïnvloeding Verkeersveiligheid Noord-Holland 2015.

Welzijn artikelen