HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningAantal huishoudens en woningbehoefte Noord-Holland blijft groeien

Aantal huishoudens en woningbehoefte Noord-Holland blijft groeien

Groepmensen
De bevolking van Noord-Holland groeit en blijft de komende tijd verder groeien. Volgens de verwachting neemt de bevolking toe van ruim 2,8 miljoen in 2019 naar ruim 3,2 miljoen in 2040, een toename van circa 390.000 inwoners. De groei in heel Noord-Holland komt voornamelijk door arbeidsmigratie en vergrijzing.
Dit blijkt uit de bevolkingsprognose Noord-Holland 2019-2040.
Gedeputeerde Cees Loggen: “Ook in Noord-Holland is de trend goed zichtbaar dat de bevolking groeit. Deze bevolkingsprognose helpt ons om hierop in te spelen. Denk hierbij aan nut en noodzaak bij nieuwe woningbouwplannen. Ook gemeenten hebben baat bij deze prognoses. Door uit te gaan van de behoeften van inwoners creëren we de randvoorwaarden voor de juiste woning op de juiste plaats.”
Groei: Zuid versus Noord
Heel Noord-Holland groeit de komende jaren verder. De grootste groei tot 2040 is vooral waarneembaar in en rondom Amsterdam. Alleen in Den Helder en Texel daalt het aantal huishoudens. De waarneembare groei heeft verschillende oorzaken. Het aantal mensen dat zich vestigt uit het buitenland is groter dan het aantal inwoners dat vertrekt en het aantal geboren baby’s overtreft het aantal sterfgevallen.
In Noord-Holland Zuid is de concentratie en groei van werkgelegenheid in en rond Amsterdam een belangrijke reden dat veel nieuwe inwoners uit binnen- en buitenland zich in de provincie vestigen. In het noorden van Noord-Holland groeit de bevolking vooral door buitenlandse migratie.
Woningbehoefte groeit
Naar verwachting blijft de groei ook in de toekomst hoog. Het aantal inwoners stijgt met 390.000 en het aantal huishoudens neemt toe met 214.000. Dit zorgt voor een groei van de woningbehoefte van 202.000 woningen. Het zijn vooral starters die op zoek zijn omdat een groot deel van de huishoudens al een woning of woonruimte heeft.
Vergrijzing
Noord-Holland heeft te maken met vergrijzing. In 2019 is ongeveer een half miljoen Noord-Hollanders ouder dan 65, in 2040 is dit gestegen naar 750.000. De bevolking jonger dan 65 jaar, neemt toe met ongeveer 130.000 personen.
Meer feiten en cijfers zijn te vinden in het rapport bevolkingsprognose Noord-Holland 2019-2040.

Ruimtelijke Ordening artikelen