HomeNieuwsSociale ZakenAanmelden voor tijdelijke woningen vanaf 13 januari 2023 van start

Aanmelden voor tijdelijke woningen vanaf 13 januari 2023 van start

Foto Stadspartij-BPP


Gemeente Purmerend heeft 200 tijdelijke woningen. Deze woningen zijn bedoeld voor mensen die met spoed een woning nodig hebben. Er is een tekort aan woningen. Door de inzet van deze woningen vallen er minder inwoners tussen wal en schip. Van 13 januari 2023 tot en met 17 februari 2023 kunnen Purmerenders zich aanmelden voor de loting.

Op dit moment wordt 70% van het aantal tijdelijke woningen direct toegewezen door de gemeente. Dat zijn mensen vanuit de maatschappelijke opvang, mensen met een Wmo-indicatie of die door wat voor reden dan ook bij de gemeente bekend zijn en met spoed een woning nodig hebben. Hierbij kun je denken aan een scheiding of baanverlies. De andere 30% wordt door loting toegewezen aan inwoners die minimaal 6 maanden in Purmerend wonen en aan een aantal andere eisen voldoen.

Eenpersoonsstudio

De 200 tijdelijke woningen zijn verdeeld over vier locaties in de stad, Karekietpark (44 woningen), Etsenstraat (28 woningen), Kanaaldijk (20 woningen) en Verzetslaan (108 woningen). De woningen zijn bijna allemaal eenpersoonsstudio van ongeveer 25 m². Hierdoor is het niet mogelijk om kinderen in te laten wonen. Het huurcontract is voor maximaal 2 jaar. Dit betekent dat het huurcontract na twee jaar eindigt. Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor het zoeken van een woonplek na deze periode, maar hiervoor wordt wel hulp en ondersteuning geboden.

Voorwaarden loting

Inwoners die mee willen loten voor deze woningen kunnen zich aanmelden via purmerend.nl/tijdelijke-woningen. Zij komen alleen voor loting in aanmerking, als zij:

  • Een woning nodig hebben;

  • Zes maanden inwoner van Purmerend zijn of;

  • Een sociale, maatschappelijke of economische binding hebben met Purmerend;

  • Financiële mogelijkheid hebben om zelfstandig te kunnen wonen;

  • Woonvaardigheden hebben om zelfstandig te kunnen wonen en;

  • Geen overlast geven.

Opnieuw aanmelden om mee te loten

Iedereen die geïnteresseerd is om mee te loten en zich al eerder aangemeld heeft, moet zich opnieuw aanmelden om mee te loten. Er zijn veel mensen die graag een tijdelijke woning willen huren. Iedereen die zich aanmeldt, komt op de lijst. In februari 2023 vindt de loting plaats. Op het moment dat er een woning vrijkomt, wordt uit de totale lijst met aanmeldingen een nieuwe bewoner geloot.

Sociale Zaken artikelen