HomeNieuwsVerkeer en VervoerAanbesteding busvervoer in Waterland opgestart

Aanbesteding busvervoer in Waterland opgestart

arriva_bus
Het aan te besteden vervoergebied Waterland omvat het gebied van de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zeevang. Het openbaar vervoer wordt momenteel uitgevoerd door Arriva.
 

In 2005 werd Arriva de vervoerder in het concessiegebied Waterland. 
Het aanbod van openbaar vervoer nam onder Arriva met maar liefst 50% toe. Dit leidde tot hogere frequenties, zowel op de lijnen naar Amsterdam als op de ontsluitende lijnen in Purmerend. Daarnaast werden volledig nieuwe bussen ingezet, voorzien van reizigersinformatie.

Nieuwe concessie in aantocht
In december 2011 loopt de concessie Waterland af. De Stadsregio is daarom gestart met de voorbereiding van de nieuwe concessieverlening. Zo wordt er gewerkt aan een nieuw Programma van Eisen (PvE). Zie de documenten hieronder.

Marketing en dynamische reisinformatie
In het PvE wordt het voorzieningenniveau vastgelegd wat het vervoerbedrijf minimaal moet bieden. De Stadsregio wil met de nieuwe concessie de huidige kwaliteit van het OV in Waterland zoveel mogelijk behouden. Nieuwe accenten worden gelegd op marketing en telematica. Zo zal de vervoerder extra marketingacties moeten uitvoeren om zijn reizigers te blijven trekken. Ook komt er meer aandacht voor dynamische reisinformatie. Andere aspecten zijn comfort, betaalbaarheid en sociale veiligheid. Ook de introductie van het MRA-net, het netwerk van hoogwaardig OV binnen de Metropoolregio Amsterdam, zal een plaats krijgen in de nieuwe concessie.

Planning
De Stadsregio wil de concessie Waterland vooralsnog voor een periode van negen jaar verlenen, met de mogelijkheid tot verlenging van één jaar. Naar verwachting ligt het ontwerp PvE vanaf eind april ter inspraak voor het publiek. Ook wordt advies gevraagd aan betrokken adviescommissies en de Reizigersadviesraad. De binnengekomen adviezen zullen worden verwerkt tot een definitief PvE, dat vervolgens wordt uitgewerkt tot een bestek. Geïnteresseerde vervoerbedrijven kunnen zich op basis van het bestek inschrijven. Begin 2011 kan dan de winnende vervoerder bekend worden gemaakt.

 ZIE OOK:

 

Verkeer en Vervoer artikelen