HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningAan de slag met gebiedsvisie De Koog

Aan de slag met gebiedsvisie De Koog

De Koog
foto Stadspartij


De Koog is één van de kansrijke ontwikkelgebieden van Purmerend. De gemeente ziet mogelijkheden dit oudste bedrijventerrein om te vormen naar een werk-woongebied. Het moet een bijzonder gebied worden dat iets toevoegt aan de stad en regio. Samen met de ondernemers op De Koog is al in 2019 onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om (een deel van) het bedrijventerrein om te vormen naar een werk-woongebied. Dit heeft tot een groot aantal initiatieven van eigenaren geleid. Daarnaast spelen aan de rand van het bedrijventerrein een aantal andere ontwikkelingen, zoals de Esports Tech Campus van H20 en zijn er plannen met de sportvelden en het scholencluster. Redenen voor de gemeente om aan de slag te gaan met een totale visie op de ontwikkelingen op De Koog. 

In 2021 heeft de gemeenteraad budget beschikbaar gesteld voor het opstellen van de gebiedsvisie. De gebiedsvisie schetst een toekomstperspectief voor de manier waarop het gebied zich kan ontwikkelen. Naast de ontwikkeling van de Esports Tech Campus als één van de grote aanjagers, laat de visie ook zien hoe de woonfunctie kan worden toegevoegd zodat dit versterkend werkt voor de economische (en maatschappelijke) kansen van De Koog en Purmerend als geheel. Anderzijds geeft de gebiedsvisie houvast voor bestaande kwaliteiten en bedrijven om hun bedrijfsvoering door te kunnen zetten. En speelt het in op actuele ontwikkelingen in het gebied, zoals de verhuizing van de milieustraat en gemeentewerf naar Baanstee Noord. Dit alles in samenhang en harmonie met elkaar.

Samen werken aan de visie
Gemeente Purmerend wil samen met de ondernemers en maatschappelijke organisaties uit het gebied en omwonenden aan de visie werken. Een visie ontwikkelen betekent onderzoeken, met elkaar in gesprek gaan en luisteren naar de ervaringen en ideeën. Om zo alle belangen op tafel te krijgen en goede afwegingen in keuzes te kunnen maken. Op dinsdag 19 april is een eerste bijeenkomst met alle stakeholders uit De Koog en op donderdag 19 mei volgt die voor omwonenden van het gebied.

Ruimtelijke Ordening artikelen