Verkeer en Vervoer Verkeer en Vervoer
Home Nieuws Verkeer en Vervoer A8 richting Amsterdam afgesloten voor groot onderhoud; 12 juli tot 11 augustus...

A8 richting Amsterdam afgesloten voor groot onderhoud; 12 juli tot 11 augustus 2020

Omleiding A8
foto persbericht RW

In opdracht van Rijkswaterstaat voert Boskalis van zondag 12 juli tot dinsdag 11 augustus groot onderhoud uit aan de snelweg A8. Tussen de N246 en knooppunt Zaandam krijgt de rijbaan richting Amsterdam nieuw en stiller asfalt, net als de vaste delen van de Coenbrug (in beide richtingen).
Tijdens de werkzaamheden is de snelweg A8 richting Amsterdam 4 weken lang dag en nacht geheel afgesloten voor verkeer. Het verkeer wordt omgeleid en moet rekening houden met flinke extra reistijd, die kan oplopen tot meer dan 1 uur.
Stiller asfalt A8
Het asfalt op de A8 tussen de N246 en knooppunt Zaandam is aan het einde van zijn levensduur en moet worden vervangen. Over het hele traject wordt het asfalt vervangen door tweelaags fijn zeer open asfaltbeton (zoab), het meest stille asfalt dat Rijkswaterstaat momenteel toepast. Aannemer Boskalis vervangt bovendien de voegovergangen tussen het wegdek en de vaste delen van de bruggen en viaducten door stillere voegen. De rijbaan richting Alkmaar, behalve de vaste delen van de Coenbrug, is begin juni 2020 al voorzien van nieuw en stiller asfalt.
Afsluitingsperiode en omleidingsroutes A8
Van zaterdag op zondagnacht 12 juli 00.30 uur tot dinsdagochtend 11 augustus 05.00 uur is de A8 in de richting van Amsterdam volledig afgesloten tussen de N246 en knooppunt Zaandam. De werkzaamheden gaan dag en nacht en 7 dagen per week door om de verkeershinder zo kort mogelijk te laten duren. Verkeer wordt ter plaatse omgeleid:
  • verkeer vanuit Alkmaar en Beverwijk richting Amsterdam via A9 – A5 en via N244 – A7
  • verkeer vanuit de omgeving Koog aan de Zaan, Zaandijk en Zaandam met bestemming Amsterdam via de N515 en N203/S151 naar de snelweg A7 en via de S150 naar de A8
Voor verkeer richting Alkmaar en Beverwijk blijft de weg tijdens de wegwerkzaamheden open. Wel is afrit 2 (Zaandijk) de gehele periode afgesloten voor alle verkeer. Afrit 3 (Zaanstad) is afgesloten van 12 juli 00.30 uur tot 26 juli 06.00 uur.
  • verkeer vanuit Amsterdam met bestemming Koog aan de Zaan en Zaandijk wordt omgeleid via de A7 – N515
Tussen knooppunt Zaandam en knooppunt Coenplein blijft de A8 open voor verkeer in beide richtingen.
Ruimte voor hulpdiensten
Op sommige delen van de weg worden de rijstroken tijdelijk smaller gemaakt. Zo ontstaat er een extra rijstrook, speciaal voor hulpdiensten. Zij rijden in geval van nood over deze strook, in tegengestelde richting van het verkeer.
Geluidsoverlast werkzaamheden A8
Geluidshinder is tijdens de onderhoudswerkzaamheden onvermijdelijk. Het groot onderhoud gebeurt met zware machines. Met name het verwijderen van het oude asfalt en de oude voegen zal voor geluidsoverlast zorgen. Bij het grootste deel van het wegdek gebeurt dat met freesmachines, kranen met sloophamers, zagen en een hogedrukspuit.
Uitvoerder Boskalis neemt maatregelen om de geluidshinder zoveel mogelijk te beperken. Zo wordt de achteruitrijpiep op vrachtauto’s zoveel als mogelijk vervangen door sissers. De freesmachines krijgen een ‘stop-and-go’-signalering, waardoor er geen geluidsignalen meer nodig zijn. Bij sloopwerkzaamheden van de voegen op de vaste delen van de brug plaatst Boskalis zogenoemde ‘noise control barriers’. Dit zijn flexibele geluidsabsorberende panelen.
Advies weggebruikers
Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers hun reis voor te bereiden met behulp van de pagina Geplande wegwerkzaamheden en de gele borden te volgen die de omleidingsroutes aangeven.
Meer informatie werkzaamheden A8
Meer informatie over het groot onderhoud aan de A8 is te vinden op de projectpagina A8: groot onderhoud. Weggebruikers kunnen voor meer informatie ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).

Verkeer en Vervoer artikelen

Stadspartij stelt voor snelheid remmende maatregelen te nemen in Purmer Noord

Op de Overlanderstraat en de Grotehuysweg in de Purmer Noord wordt regelmatig te hard gereden. Bewoners laten bij voortduring weten dat er dringend snelheid...

Vervoerregio Amsterdam investeert 235 miljoen euro extra

Vervoerregio Amsterdam investeert 235 miljoen euro extra om Amsterdam en omliggende regio klaar te stomen voor de toekomst. Investeringen in verkeersveiligheids- en ov-projecten, zero...

Provincie onderzoekt beter OV tussen Amsterdam, Zaanstad en Purmerend

De provincie Noord-Holland onderzoekt samen met de Vervoerregio Amsterdam of de huidige busverbindingen tussen Amsterdam, Zaanstad en Purmerend de komende 20 jaar voldoende capaciteit...

Werkgeversafspraken over spreiden werktijden en vervoer

‘Hyperspits behoort meer en meer tot verleden’. Ruim 20 grote organisaties in Metropoolregio Amsterdam ondertekenen werkgeversverklaring: spreiden van werktijden en vervoermiddelen tijdens en na...

Doorfietsen in Noord-Holland

De provincie Noord-Holland werkt aan één groot netwerk van aaneengesloten fietspaden. Steeds meer Noord-Hollanders kiezen voor de (elektrische) fiets als zij naar hun werk reizen...

Meer slagkracht regio’s voor oplaadpunten elektrisch rijden

De overheden die zijn verenigd in MRA-Elektrisch (MRA-E) gaan samen met het Rijk zorgen voor voldoende oplaadpunten voor het groeiende aantal elektrische auto’s. De...

Onderzoek: Slim parkeerbeleid biedt ruimte voor woningen en groen

Als gemeenten bij nieuwbouwplannen alternatieven voor autobezit bieden en een strenger parkeerbeleid voeren, zijn er minder parkeerplaatsen nodig in stedelijke gebieden. De ruimte die dan...

Raad van State: wetsvoorstel differentiatie van parkeertarieven via uitstoot nutteloos

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel dat de  Gemeentewet wijzigt in verband met de ‘differentiatie van...