HomeNieuwsWelzijn70.000 euro subsidie voor verenigingen zwembad zoek!

70.000 euro subsidie voor verenigingen zwembad zoek!

zwembadonderwater.jpg
In persbericht van de laatste notulen van B&W staat het volgende:

EENMALIGE BIJDRAGE VOOR WILGENHOEKSE ZWEM- & POLO CLUB Naar aanleiding van gesprekken tussen de gemeente, de sportraad en de Wilgenhoekse Zwem- & Polo Club, heeft het college aan Spurd gevraagd om onderzoek te doen naar de nijpende financiële situatie bij WZ&PC. Op basis van de resultaten en aanbevelingen van dit onderzoek stelt het college voor om aan WZ&PC een eenmalige bijdrage van €6.500 in het exploitatietekort toe te kennen. Dit ter ondersteuning van de maatregelen die moeten leiden tot een financieel gezonde vereniging.

Vanuit het onderzoek dat door Spurd is ingesteld blijkt, dat de vereniging er alles aan heeft gedaan om de boel financieel zo gezond mogelijk te houden. De huurprijs van het zwembad per uur is na de verhuizing van de Wilgenhoek naar het Leeghwaterbad flink gestegen. De vereniging heeft al een bezuiniging ingevoerd op het aantal te huren uren van zwemwater.

Bij navraag bij betrokkenen bleek dat de financiële situatie is veroorzaakt door het ontbreken van compensatie in de verhoogde huurprijs. Tijdens de raad van november 2005 is namelijk een motie aangenomen met de strekking dat er 70.000 euro extra voor de exploitatie van het zwembad uit de algemene reserve is gehaald ter compensatie van de hogere huurprijs voor de verenigingen die gebruik maken van het zwembad. Tevens is dit bedrag structureel voor ieder jaar.

Deze merkwaardige situatie heeft STADSPARTIJ fractielid Mario Hegger de volgende vragen aan het college doen stellen:

Vraag 1
 Is de 70.000 euro, extra toegevoegd aan de exploitatie van het zwembad tot het compenseren van de hogere kosten voor de verenigingen die gebruik maken van het zwembad, bij de verantwoordelijke wethouder bekent?

Vraag 2
Als het bij de wethouder bekend is, kan zij dan beantwoorden waar dit geld aan besteed is?

Vraag 3
Zijn er vanuit de verenigingen en in het bijzonder WZ&PC al eerder verzoeken binnen gekomen om gebruik te mogen maken van de compensatie regeling?

Vraag 4
Waar is de 70.000 euro extra exploitatie budget echt naar toe gegaan?

Vraag 5
Hoeveel van dit bedrag is gebruikt ter compensatie van de huurprijs voor verenigingen die gebruik maken van het zwembad?

Vraag 6
Welke afspraken zijn er gemaakt tussen de gemeente en Spurd tot verantwoordelijkheid over en besteding van de 70.000 euro?

Welzijn artikelen