HomeNieuwsWelzijn5 miljoen voor 53 rijksmonumenten in Noord-Holland

5 miljoen voor 53 rijksmonumenten in Noord-Holland

KoepelkerkHA
De provincie Noord-Holland heeft 5 miljoen euro subsidie verdeeld voor de restauratie van 53 rijksmonumenten. Het geld is onder andere toegekend aan 28 kerken en 9 molens. Een aantal projecten in de categorie Industrieel erfgoed, waaronder meelfabriek De Vrede in Zaanstad en de watertoren in Castricum krijgt ook een geldbedrag. De Koepelkerk in Purmerend ontvangt € 52.350,-
Gedeputeerde Cultuur, Jack van der Hoek heeft de 53 subsidiebeschikkingen persoonlijk overhandigd aan de eigenaren.
Grote behoefte aan geld voor restauraties
Er is een grote behoefte aan financiële bijdragen voor restauratieprojecten. Dat blijkt uit de vele subsidieaanvragen die de provincie de afgelopen jaren heeft gehonoreerd. De subsidie is bedoeld voor de categorie rijksmonumenten zonder woonfunctie zoals kerken, molens en industrieel erfgoed. Deze categorie beslaat ongeveer 30% van de 14.000 rijksmonumenten in Noord-Holland. Ook organisaties die zich bezighouden met monumentenzorg konden subsidie aanvragen. De provincie heeft hiervoor gekozen omdat deze organisaties projecten oppakken waarbij reguliere restauratie en herbestemming en beheer gecombineerd worden.
Rijksmonumenten van betekenis
De provincie vindt het belangrijk dat rijksmonumenten behouden blijven en toegankelijk zijn voor het publiek. De restauratie- en herbestemmingen dragen bij aan een gunstig vestigingsklimaat in de provincie en ze zijn belangrijk voor de werkgelegenheid in de restauratiemarkt.
Projecten en bedragen
Bekijk een lijst met alle projecten en bedragen (pdf, 181 kb).

foto: Stadspartij

Welzijn artikelen