HomeNieuwsRuimtelijke Ordening108 tijdelijke woningen aan de Verzetslaan

108 tijdelijke woningen aan de Verzetslaan

McDonaldFCK
In het coalitieakkoord van mei 2018 is de ambitie opgenomen om 200 tijdelijke woningen te realiseren in Purmerend. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor akkoord te gaan met het realiseren van 108 tijdelijke woningen aan de Verzetslaan en om de locatie Westerweg 69 voor nu te laten vervallen. Zo bouwt Purmerend in totaal 200 tijdelijke woningen.
De locatie Verzetslaan is geschikt om 108 tijdelijke woningen op te bouwen. Tezamen met de woningen aan de Kanaaldijk (20 woningen), Etserstraat (28 woningen) en Karekietpark (44 woningen) is het totaal aantal tijdelijke woningen dan 200. De locatie Westerweg 69, die nog niet definitief kan worden aangewezen als locatie voor tijdelijke woningen vanwege de aanwezige natuurwaarden, kan dan voor nu komen te vervallen.
 
Wethouder Thijs Kroese: “Met het toevoegen van deze ruim 100 tijdelijke woningen geven we een boost aan de mogelijkheden die we hebben om mensen die tijdelijk en moet spoed een woning nodig hebben te helpen. Daar ben ik er erg blij mee.”
Locatie
Op de locatie kunnen 108 tijdelijke woningen worden gerealiseerd in 3 bouwlagen en verdeeld over drie bouwblokken. De opzet is zodanig dat er voldoende mate van woon- en leefkwaliteit wordt geborgd. Rondom de woningen worden 76 parkeerplaatsen (inclusief ontsluiting) gerealiseerd. Het plangebied wordt aan de westzijde begrensd door een nieuwe bomenrij. Groen staat ook binnen de rest van het plangebied centraal. Zo vindt het parkeren onder meer plaats op grasstenen.
Beheer
Het beheer van de woningen wordt georganiseerd door de gemeente en een beheerder. Deze beheerder wordt op dit moment gezocht voor alle locaties. Het gaat om:
  • financieel / administratief / commercieel beheer;
  • technisch beheer;
  • sociaal beheer.
De beheerder gaat zorg dragen voor bijvoorbeeld de huurovereenkomsten, maar ook voor de schoonmaak en is aanspreekpunt voor omwonenden, huurders en zorgpartijen (indien betrokken).
Financiën
Om de tijdelijke woningen aan de Verzetslaan te kunnen bouwen is een investeringskrediet van € 7 miljoen nodig (bestaande uit kosten van bouw- en woonrijp maken, plankosten en de aanschafkosten van de tijdelijke woningen). Dat bedrag kan voor € 2,4 miljoen worden gedekt door het krediet voor de Westerweg 69 hiervoor te bestemmen. Voor het overige bedrag (€ 4,6 miljoen) is een aanvullend krediet nodig. De totale investering bedraagt dan € 14,1 miljoen (voor 200 woningen verdeeld over vier locaties).
Besluitvorming
Het college van Burgemeester en Wethouders vraagt aan de gemeenteraad om het besluit over te nemen. De eerste stap is een vergadering van de Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB) op woensdag 4 september. Donderdag 26 september neemt de gemeenteraad een definitief besluit.
 
Voordat er gebouwd kan worden, moet de gemeente een Omgevingsvergunning aanvragen om tijdelijk van het huidige bestemmingsplan te kunnen afwijken.
Ontwikkelingen
Behalve de komst van de tijdelijke woningen speelt er meer in het gebied. In maart van dit jaar heeft de gemeente een overeenkomst getekend met de eigenaar van de grond tegenover McDonald’s, tussen de Jaagweg en het Oudelandsdijkje, om te onderzoeken of op die plek nog zo’n 200 permanente woningen kunnen komen. Deze plannen worden de komende tijd uitgewerkt. Naar aanleiding van alle ontwikkelingen onderzoekt de gemeente welke kansen hier nog meer liggen en wat er verder past in het gebied.

foto Stadspartij

Ruimtelijke Ordening artikelen