HomeNieuwsRuimtelijke Ordening10.000 extra woningen Amsterdam Sloterdijk

10.000 extra woningen Amsterdam Sloterdijk

Sloterdijk
De Metropoolregio Amsterdam heeft met het Rijk afspraken gemaakt, waardoor 10.000 extra woningen kunnen worden gebouwd in Amsterdam Sloterdijk. Hierdoor wordt het gebied interessant en levendig om te wonen en te werken.

Dit hebben de bewindslieden Schultz van Haegen (I en M), Blok (Wonen) en Mansveld (I en M) en wethouder Van der Burg (gemeente Amsterdam) mede namens de Provincie Noord-Holland en de Stadsregio Amsterdam met elkaar afgesproken op woensdag 14 oktober.

Werk- en leefgebied
Partijen hebben afgesproken de gebiedstransformatie van Amsterdam Sloterdijk een impuls te geven door meer ruimte te creëren voor woningbouw. Deze ontwikkeling, gericht op menging van wonen, werken en voorzieningen, met een betere aansluiting op de rest van de stad, is van belang voor de forse woningbouwopgave binnen de Metropoolregio Amsterdam.

Betrokken partijen zijn het eens over de gezamenlijke ambitie om de transformatie van kantoren naar woningen en de nieuwbouwopgave binnen Amsterdam Sloterdijk zo goed mogelijk te ondersteunen om een aantrekkelijke stad te maken. Voor deze transformatie van het bestaande kantorengebied naar een omgeving waarin wonen en werken naast elkaar kunnen bestaan, is een aantal concrete afspraken gemaakt.

Het gaat onder meer om:

  • het woonmilieu rond Sloterdijk aantrekkelijker te maken wordt de status van de N200/Haarlemmerweg aangepast, de maximum snelheid verlaagd naar 50 km/u tussen Seineweg en Admiraal de Ruyterweg en de openbare ruimte toegankelijker gemaakt;
  • de koppeling met de bestaande stad te verbeteren worden de noord-zuid langzaam verkeer routes verbeterd;
  • station Sloterdijk en omgeving beter op elkaar aan te sluiten wordt onderzocht welke verbeteringen van de inrichting en de bereikbaarheid van het station op korte en langere termijn mogelijk zijn;
  • te kijken of bijvoorbeeld woningbouw op het huidige opstelterrein van de treinen ter hoogte van de Zaanstraat mogelijk is, wordt een studie gestart.

    Wethouder Van der Burg: ‘Hierdoor kunnen in een groter gebied meer en aantrekkelijkere woningen gerealiseerd worden en wordt de koppeling gemaakt tussen Slotermeer en Sloterdijk centrum. Door de barrièrewerking van de Haarlemmerweg aan te pakken, kan de stad Amsterdam verder groeien.’

De complete en gedetailleerde set afspraken over Amsterdam Sloterdijk zijn door de minister van I en M aan de Tweede Kamer gestuurd.

Ruimtelijke Ordening artikelen