HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningWoondebat in Purmerend

Woondebat in Purmerend

woondebat1
Op woensdagavond 29 april vond in het prachtige nieuw opgeleverde wooncomplex Heel Europa een woondebat plaats over het thema ouder worden & wonen.

 
De gemeente nodigde inwoners, huurdersverenigingen en professionals van wonen-, zorg- en welzijnsorganisaties uit om met elkaar in gesprek te gaan over waar ouderen behoefte aan hebben en waar kansen liggen op het gebied van wonen voor ouderen.
 
Centrale vraag was: Hoe wilt  u wonen? De uitkomsten van dit woondebat vormen inspiratie voor de politici, om te komen tot concrete oplossingen voor de zaken die tijdens het debat aan de orde zijn gekomen.Rondleiding door woonzorgcomplex Heel Europa
De avond begon met een rondleiding door het complex verzorgd door de bedrijfsleider van Heel Europa, mevrouw Kitty Awondatu. Daar kwamen al veel belangstellenden op af.

Interview over vraag en aanbod voor ouderen
Er was een gevarieerd programma dat begon met een interview met Hans Krieger (wethouder Wonen), een vertegenwoordiger van woningcorporatie Wooncompagnie en een onderzoeker van onderzoeksbureau Rigo. Avondvoorzitter Thierry van der Weide stelde hen vragen over de geschiktheid van de Purmerendse woningvoorraad voor ouderen en de wensen die ouderen hebben op het gebied van wonen. 

Ouder worden en wonen: de praktijk
Daarna was het podium voor de gezusters Riet en Coby, 2 oudere dames die allebei  dilemma’s lieten zien op het gebied van wel of niet moeten verhuizen als je ouder wordt. Zij gingen in gesprek met de zaal over vragen als: wanneer begin je eigenlijk met nadenken over hoe je wilt wonen als je ouder wordt? En: is het fijner om te blijven in je buurtje waar je al veel mensen kent of is het toch beter om te verhuizen? Er werd gelachen en heftig gediscussieerd, maar er werd ook even stilgestaan bij het gevoel van eenzaamheid en niet meer kunnen meedoen dat kan opduiken als je ouder wordt. Een gedenkwaardige bijdrage van de actrices Lucia en Aafke van acteursbureau Kapok!

Workshops over vernieuwende woonconcepten voor ouderen
Vervolgens bestond de mogelijkheid deel te nemen aan korte presentaties over vernieuwende mogelijkheden voor wonen voor ouderen. Zo presenteerde van Rhijn Projectontwikkeling het Apparterra concept, EMCEO presenteerde hoe bewoners zelf een complex kunnen beheren, Wij Wonen Werelds liet zien hoe je in je eigen buurt kan blijven wonen door woningen in kleinere wooneenheden te splitsen en ten slotte presenteerde de Stichting Thuis in Welzijn het thuishuis concept voor alleenstaande ouderen.

Onderaan het verslag vindt u links naar de verschillende organisaties voor meer informatie.Wat is er zoal gezegd 
Er is veel gedeeld tijdens het debat. Ook was er een vrije werkplaats waar deelnemers aan het debat hun eigen ideeën konden inbrengen. Een greep uit wat er die avond naar voren is gebracht:

  • Het zit best wel goed met de geschiktheid van de bestaande woningvoorraad voor ouderen in Purmerend, aldus Rigo.
  • Oudere mensen willen blijven wonen waar ze wonen, zolang als het kan.
  • Door te verhuizen ga je er financieel op achteruit!
  • Kan de huur van een nieuwe woning niet omlaag als je een oude huurwoning achterlaat?
  • Er is te weinig aanbod tussen sociale huurwoningen tot 700 euro en vrije sectorhuurwoningen vanaf 950      euro.
  • Verhuizen betekent dat je je vertrouwde sociale omgeving moet achterlaten.
  • Maar als je naar nieuwbouw verhuist dan begint iedereen opnieuw! Kans om samen vorm te geven aan      nieuwe gezamenlijke activiteiten.
  • Er zijn al best voorbeelden in Purmerend waarin senioren voor elkaar zorgen en samen dagelijkse      activiteiten doen.
  • Wensen aan nieuwe woning: winkels, huisartsenpost, openbaar vervoer in de directe omgeving. Veilige,      comfortabele en ruime woning met zorg in de buurt. 

Er is veel uitgewisseld. De gemeente dankt alle bezoekers voor hun inbreng.Vervolgbijeenkomsten
De volgende debatten zijn op 15 juni en 7 september. Binnenkort volgt meer informatie over de invulling van het volgende debat. Meer informatie staat opwww.purmerend.nl/woondebat. Hier kunnen mensen zich ook aanmelden als geïnteresseerde.

woondebat2Over de workshops

Splitsen van bestaande woningen: www.verzilverenoverwaarde.nl ofwww.dewoontafel.nlGewijzigde regelgeving toewijzing sociale huurwoningen 
Hierbij vindt u een link naar meer informatie over de nieuwe regels voor de toewijzingvan een sociale huurwoning.
Juist voor ouderen kan deze informatie van belang zijn. De tijd dat iemand in een koopwoning heeft gewoond, telt nu mee als woonduur als de woning leeg wordt achtergelaten. In de toekomst telt alleen nog de tijd dat mensen ingeschreven zijn bij woningnet. Om hun woonduur toch te behouden moeten mensen zich vóór 1 juli inschrijven bij woningnet.

Vrije sector huurwoningen
Op de avond rees de vraag waar je vrije sectorhuurwoningen kan vinden. Er werd verwezen naar de website www.rooftrack.nl, een initiatief van WoningNet, met als doel het complete en betrouwbare aanbod van betaalbare vrije sector huurwoningen te tonen.
Ook kan er via www.funda.nl/huur gezocht worden naar vrije sector huurwoningen.

Ruimtelijke Ordening artikelen