HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningWoningbouw Gedempte Singelgracht 27

Woningbouw Gedempte Singelgracht 27

purmerend 33
De eigenaar van het pand Gedempte Singelgracht 27 heeft een verzoek gedaan tot wijziging van het bestemmingsplan ‘Binnenstad 2010’. Het gaat hier om een pand (links op de foto) op een zichtlocatie als je de stad binnenkomt.  

Hij wil op deze locatie het bestaande pand slopen en een winkelruimte met vijf bovenwoningen terugbouwen. De voorgenomen ontwikkeling is niet mogelijk op basis van het huidige bestemmingsplan ‘Binnenstad 2010’ en evenmin met gebruikmaking van de door het plan gegeven mogelijkheid tot afwijking van het plan.

Behandeling in raadscommissie

Aanstaande donderdag zal dan ook in de commissie Sob de wijziging van het bestemmingsplan voor het pand aan de Gedempte Singelgracht 27 worden behandeld. Opnieuw staat er een uitbreiding van het woningvoorraad in Purmerend op de agenda. Als Stadspartij zijn we dan ook blij met dit initiatief van de eigenaar om het bestaande winkelpand te slopen en hiervoor een winkelruimte met vijf bovenwoningen terug te bouwen.

Volgens het bestaande bestemmingsplan mag de maximale hoogte van het pand 13,50m zijn. De gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met het voorstel van de eigenaar om de maximale hoogte te brengen naar 13,80m waardoor er een extra bouwlaag mogelijk is. Ten opzichte van het huidige bestemmingsplan slechts een verhoging van 30 cm.

Dat de bewoners van het naastgelegen pand er ten opzichte van de huidige situatie erop achteruit gaan is duidelijk. In het naastgelegen pand betreft dit het deel waar nu een zolder/ hobbyruimte is.

Ruimtelijke Ordening artikelen