HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningWonen en parkeren bij Deen Wageweg?

Wonen en parkeren bij Deen Wageweg?

Deen
Het college heeft besloten in te stemmen met het sluiten van een intentieovereenkomst met Deen Vastgoed Ontwikkeling. Beide partijen spreken hiermee de intentie uit om te komen tot een (gedeeltelijke) herontwikkeling van de locatie Deen Wagenweg.

Insteek is dat aan de detailhandel op die plek woningbouw wordt toegevoegd en een openbare parkeergelegenheid met in ieder geval 100 parkeerplaatsen voor bezoekers van de binnenstad.
Met Deen is afgesproken dat zij een stedenbouwkundig plan uitwerken waarin meer in detail wordt ingegaan op de plannen. In dit stadium gaat het nog om de intentiefase waarin Deen verder onderzoek gaat doen naar het plan en de haalbaarheid daarvan.

Als de plannen naar een volgende fase gaan, komt ook de gemeenteraad aan bod. De planning is dat Deen voor het einde van het jaar het stedenbouwkundig plan gereed heeft.

foto Stadspartij

Ruimtelijke Ordening artikelen