Wonen boven winkels

WonenBovenWinkels
De gemeente wil meer woningen in de binnenstad ontwikkelen. De gemeente vindt wonen boven winkels belangrijk: het zorgt voor meer veiligheid en levendigheid en het verhoogt de stedelijke kwaliteit in het centrum. Het project wordt gesubsidieerd door een nieuwe subsidieregeling.

Gesubsidieerd door ISV-gelden
Tot voor kort werd Wonen boven Winkels gestimuleerd met gemeentelijke subsidies (volkshuisvesting) uit een daartoe speciaal opgericht fonds. Nu het fonds is uitgeput, is gekeken naar een nieuwe oplossing: er is voor gekozen de financiering in te vullen met provinciale ISV-gelden. Het Investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV) is een rijkssubsidie die als doel heeft de leefbaarheid van steden te verhogen.

Woningen zijn ook in Purmerend schaars. Daarom is het belangrijk de mogelijkheden voor wonen goed te benutten. Het is ook een goede manier om de mooie – vaak historische – panden in de binnenstad beter te onderhouden. Het opknappen en goed beheren van panden heeft een positief effect op het winkelklimaat. Daarnaast vergroot het de veiligheid: het is minder veilig in een straat waar niet boven winkels wordt gewoond en waar de etalages ’s avonds met rolluiken afgesloten zijn.

De Stadspartij steunt de visie en de aanpak van de gemeente van harte.

 

 

Ruimtelijke Ordening artikelen