HomeNieuwsMilieuWolf ook in Noord-Holland?

Wolf ook in Noord-Holland?

Wolf straks ook in de polder of Purmerbos?


In bijna alle provincies is de wolf waargenomen. Nu de wolf ook in Utrecht is gespot komt het dier dichtbij. Wat gebeurt er als de wolf ook in Noord-Holland terechtkomt?

Om een goed beeld te krijgen van de verspreiding en vestiging van wolven in Nederland is het belangrijk om waarnemingen van deze dieren zo snel mogelijk door te geven. Dat kan via de website van het Wolvenmeldpunt van de Zoogdiervereniging. Wolven kunnen grote afstanden afleggen (tot wel 70 kilometer per dag) en ook hun territoria hoeven zich niet aan provinciegrenzen te houden. Daarom is er in 2019 door de 12 provincies een Interprovinciaal Wolvenplan vastgesteld. In dit document zijn afspraken vastgelegd over de manier waarop de provincies omgaan met de aanwezigheid van een wolf.

Wandelaars

Wolven zijn over het algemeen schuwe dieren. De mens zien zij niet als prooidier, maar als jager. Daarom zullen zij ons zoveel mogelijk vermijden. De kans dat wandelaars een wolf tegenkomen is erg klein. Gezonde wolven die niet worden geprovoceerd en geen voedsel hebben gekregen van mensen, vormen geen bedreiging voor de mens. Er wordt wel geadviseerd om in een gebied waarvan bekend is dat er wolven zijn, honden aan te lijnen.

Gevolgen voor boeren

Wolven eten wilde hoefdieren zoals reeën en everzwijnen. Daarnaast kunnen zij gehouden vee, vooral schapen en soms ook geiten, als prooi zien. De verantwoordelijkheid om vee te beschermen ligt bij de dierhouder. Is er een wolf gesignaleerd of gaat het dier zich vestigen in de provincie? Dan wordt dierhouders aangeraden hun schapen en geiten ‘s nachts binnen te houden. Ook kan het vee binnen een elektrische omheining worden geplaatst. Voor meer informatie over het nemen van preventieve maatregelen kunnen dierhouders terecht bij de website van BIJ12 of Wolffencing. Dierhouders die vermoeden dat hun vee is aangevallen door een wolf kunnen contact opnemen met BIJ12, de uitvoeringsorganisatie van de provincies.

Gevolgen voor de natuur

Door herstel van de Nederlandse natuur heeft de wolf zijn weg terug gevonden naar ons land. De wolf is een beschermde diersoort en levert als roofdier een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit. De wolf doodt namelijk vooral zieke en zwakke hoefdieren. Hiermee houdt de wolf de populatie van die prooidieren gezond. Als er minder grote grazers in een gebied zijn, worden bovendien bijzondere bloemen en planten minder snel opgegeten. Ook laat de wolf prooiresten achter, waar bijvoorbeeld vossen, buizerds, raven en kraaien van profiteren. Dit zorgt voor een betere balans in het ecosysteem.

De wolf in Noord-Holland

De verspreiding van wolven in Nederland toont aan dat het steeds beter gaat met de natuur. De kans bestaat daarom dat er een wolf in Noord-Holland gesignaleerd wordt of hier een leefgebied krijgt. Wolven vestigen zich alleen in gebieden met voldoende rust, ruimte en wilde prooidieren. Mocht er een wolf in onze provincie zijn, dan zal het dus niet zo snel voorkomen dat de inwoners van Noord-Holland het dier tegenkomen.

 

Milieu artikelen