HomeNieuwsWelzijnWherevogels krijgt gewenste uitbreiding kleedkamers

Wherevogels krijgt gewenste uitbreiding kleedkamers

Voetbalveld

Voetbalvereniging Wherevogels in de Purmer-Noord krijgt toestemming om het aantal kleedkamers uit te breiden. Dat was het advies van de raadscommissie Samenleving aan de gemeenteraad van Purmerend.

De subsidieverstrekking voor de nieuwbouw van kleedkamers bij voetbalvereniging Wherevogels was één van de agendapunten van de commissie samenleving van 10 november jl. Door de ledengroei en de sterke toename van het meisjes- en damesvoetbal zijn de huidige kleedkamers niet meer toereikend.

Zaterdagen

Vooral op de zaterdag waren de problemen groot. Doordat er 2 jeugdwedstrijden op 1 veld worden gespeeld is de druk op de kleedkamers ongewenst groot. “Het is toch van essentieel belang dat je na het spelen van een voetbal wedstrijd even het zweet en modder af kan spoelen, vindt raadslid Bert Meulenberg van de Stadspartij.” In de Sportnota 2008–2011, die de gemeenteraad een aantal jaren terug vaststelde, werd er al een advies gegeven voor deze uitbreiding. Ook de sportkoepel NOC*NSF gaf een gelijkluidend advies.

Zes ton

Voor de bouwplannen, is een bedrag gemoeid van ruim 600.000 euro. Het betreft niet alleen het realiseren van acht nieuwe kleedkamers, maar ook het wegwerken van achterstallig onderhoud en het realiseren van specifieke ruimtes voor buitenschoolse kinderopvang. De gemeente Purmerend geeft Wherevogels voor deze uitbreiding een subsidie van 478.829 euro. Het restant van het benodigde bedrag wordt door Wherevogels zelf opgebracht. Een deel zal worden gerealiseerd door zelfwerkzaamheden en voor een deel zal een lening worden afgesloten.

Opbrengst

De opbrengst van de buitenschoolse opvang zal door de Wherevogels worden ingezet om deze aangegane geldleningen af te lossen. Uit de financiële jaarrekening van de Wherevogels blijkt echter  dat, ook zonder de opbrengst van de buitenschoolse opvang, Wherevogels de kapitaallasten ten gevolge van de hypothecaire lening kan dragen.

Blij met steun

De Stadspartij is blij met de brede steun in de commissie. De gemeenteraad neemt 24 november een definitief besluit over het voorstel. Voor de Stadspartij is sport een zeer belangrijk speerpunt. “Het spreekt voor zich dat waar nodig de sportclubs de beschikking moeten hebben over kwalitatief goede en functionele sportaccommodaties” aldus Meulenberg.

ZIE OOK:

Welzijn artikelen