HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningWherestad wil huurwoningen Hazepolder plotseling verkopen

Wherestad wil huurwoningen Hazepolder plotseling verkopen

hazepolder
Veel huurders in de Hazepolder wonen zo’n vijftig jaar in een huurwoning van Wherestad. Bijna altijd werden verzoeken om de woning te kunnen kopen afgewezen. Nog in juni 2009 verklaarde directeur A. Slot van Wherestad, dat er voorlopig nog geen sprake zou zijn van het kunnen kopen van de huurwoning. Plotseling kunnen de huurders in de Hazepolder toch hun huis kopen.
Wherestad heeft ook eigen spelregels voor deze verkoop bedacht. Deze regels duperen de (potentiële) kopers aanzienlijk. Met de feitelijke argumenten neemt Wherestad het daarbij niet zo nauw.

Altijd heeft Wherestad de huurders voorgehouden dat als de woningen verkocht zouden worden dit zou gebeuren onder de ‘Koopgarant’ regels. Dat betekent een korting van 25 porcent op de koopprijs. Voorwaarde is dat Wherestad bij een latere verkoop deelt in de eventuele winst (of verlies). In de Bloemenbuurt worden deze Koopgarant regels toegepast. Die regels wil Wherestad ineens niet meer van toepassing verklaren op de verkoop.

De redactie van de Wijkkrant Purmerend Centrum heeft Wherestad de volgende reactie ontlokt. “Met de gemeente zijn prestatieafspraken gemaakt over de verkoop van woningen. Voor het Centrum is het verplicht dit onder ‘Koopgarant’ te doen. De woningen die niet onder deze verplichting vallen worden niet onder ‘Koopgarant’ verkocht. Ook financiën spelen een rol”. Enige jaren terug is de buurt Hazepolder geruisloos verhuisd van Centrum naar Weidevenne. Dus als Wherestad gelijk heeft dan zou dit een flinke financiële consequenties voor de (potentiële) koper hebben.

Argument Wherestad klopt niet
De gemeente laat in een reactie hierop weten dat die uitleg van Wherestad niet klopt. In de door Wherestad aangehaalde prestatieafspraken staat namelijk: “Woningen die in principe niet worden verkocht  onder voorwaarden MGE (= Koopgarant) zijn jongeren- en seniorenwoningen. Ook zijn woningen in Purmer-Zuid en het Centrum in principe uitgesloten.” Op zijn zachtst gezegd vergist Wherestad zich dus deerlijk in de uitleg naar de bewoners. De Koopgarant(kortings-)regeling kan dus wel worden toegepast. Als Wherestrad dat nu niet wil doen, dan is dat onwil en niet gestoeld op bindende afspraken met de gemeente.  

Een mening over de opstelling van Wherestad hebben de bewoners wel. ‘Wherestad is financieel op de fles, en wij mogen de dure rekening betalen.’ De huurders die hun huis willen kopen dreigen zo ‘het haasje’ te worden’ van de financiële problemen bij Wherestad, als de corporatie niet tot een ander inzicht wil komen. Het wachten is nu op een voorlichtingsbijeenkomst van Wherestad over een en ander. Wordt dus vervolgd.

Bron: Wijkkrant Purmerend-Centrum

Ruimtelijke Ordening artikelen