HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningWheermolen-Oost is in beweging!

Wheermolen-Oost is in beweging!

wheermolenbeweegt
Intermaris vernieuwt 12 flats met 877 woningen in Wheermolen-Oost. De vernieuwing onderscheidt drie scenario’s: renovatie, herontwikkelen (bv. tot kleinere appartementen) of sloop en nieuwbouw. Het doel is: van verouderd naar eigentijds, energiezuinig en betaalbaar wonen. In een aantrekkelijke, groene en leefbare wijk.
Het betreft:
Twaalf flats in het Ringvaartgebied die zijn gebouwd tussen 1969 en 1971. Het gaat om: 
  • vier galerijflats van 11 verdiepingen hoog
  • acht lagere galerijflats zonder lift met maximaal 4 verdiepingen
Vijf flats liggen aan de Ringvaart (Gouwzeestraat, Rudolf Garrelstraat en Citerstraat), een hoge flat aan de Anne Franklaan (Grote Frank) en zes lagere flats aan de Vrouwenzandstraat, Pampusstraat, Henry Dunantstraat en Hannie Schaftstraat. In totaal gaat het om 877 woningen, 281 garages en 13 boxen.
Inloopbijeenkomsten
Van 6 tot 16 maart jl. organiseerde Intermaris negen inloopbijeenkomsten voor de bewoners van de flats in Wheermolen-Oost.
Tijdens de inloopbijeenkomsten kregen de bewoners informatie over o.a. de technische staat van de flats, de drie morgelijke scenario’s voor vernieuwing (het scenario per flat is nog niet bekend) en de planning voor 2017. Alle inloopbijeenkomsten zijn goed bezocht. Heel veel bewoners hebben zich naar aanleiding hiervan ook aangemeld voor een persoonlijk huis-aan-huisbezoek. Die vinden in de periode 27 maart en 20 april plaats.
Ondertussen zijn deze huis-aan-huisbezoeken in volle gang. In mei verwerkt Intermaris het onderzoek en de gesprekken met de bewoners tot een plan voor vernieuwing. Hieruit volgt het scenario per flat. In juli organiseert Intermaris nieuwe bijeenkomsten, waarin het beoogd scenario aan de bewoners bekend wordt gemaakt.
Aan de slag in Wheermolen-Oost
De bijna 50 jaar oude flats met 877 woningen zijn sterk verouderd. Intermaris wil de flats eigentijds, energiezuinig en betaalbaar maken. Zodat Wheermolen-Oost na de vernieuwing weer een aantrekkelijke wijk wordt. Een wijk waar bewoners trots zijn op hun woning, kinderen fijn kunnen buitenspelen en buren prettig samenleven met elkaar.
Urgentie is hoog
Uit technisch onderzoek en onderzoek naar asbest blijkt dat een grondige aanpak noodzakelijk is. Ook eerder onderzoek in 2011-2012 naar de woonbeleving van bewoners bevestigt dit. Veel gehoorde klachten gaan over tocht, vocht en kou. Dit komt door het enkele glas en slechte kozijnen. Bovendien gaat de leefbaarheid in en rondom de flats achteruit. Om weer fijn te kunnen wonen zijn verschillende maatregelen nodig. Bijvoorbeeld op het gebied van brandveiligheid, asbestsanering, duurzaamheid en leefbaarheid.
Aanpak is stapsgewijs
Hoe die vernieuwing er precies uit gaat zien, is op dit moment nog niet bekend. Per flat wordt onderzocht welke aanpak het beste is. Dit gebeurt stapsgewijs en in overleg met gemeente en bewoners.
Er zijn drie scenario’s:
  1. renovatie
  2. herontwikkeling (bv. tot kleinere appartementen)
  3. sloop en nieuwbouw
In de zomer van 2017 zijn de plannen rond. Dan is voor elke flat bekend wat er gaat gebeuren. Ook de uitvoering gebeurt in fases.
Zo snel mogelijk duidelijkheid
De gevolgen van deze ingreep zijn ingrijpend voor buurt én bewoners. Daarom is Intermaris in aanloop naar de definitieve plannen uitgebreid met bewoners in gesprek. Er zijn gesprekken met flatteams, de inloopbijeenkomsten per flat. Maar ook individuele gesprekken bij bewoners thuis. Dan wordt de woonbehoefte en ervaringen met woning, flat en leefbaarheid in de buurt en straat besproken.
Sociaal plan
In overleg met bewoners wordt een sociaal plan gemaakt: hierin staan afspraken over de rechten van huurders die tijdelijk moeten verhuizen. Bijvoorbeeld over voorrang bij woningtoewijzing, verhuiskostenvergoeding en terugkeergarantie in de buurt. Als er een sociaal plan ligt én het vernieuwingsplan definitief is, kunnen de werkzaamheden van start gaan.
Basis sociaal plan sloop en nieuwbouw
Basis sociaal plan renovatie zonder uithuisplaatsing

Lees hier de aankondigingsbrief voor meer informatie.

Ruimtelijke Ordening artikelen