HomeNieuwsAlgemeen BestuurWethouders lokale partijen onderscheiden zich bij het uitdragen belang gemeente

Wethouders lokale partijen onderscheiden zich bij het uitdragen belang gemeente

Mariojeugd
Mario Hegger Stadspartij Purmerend,wethouder Purmerend
foto Stadspartij

Politieke partijen zijn actief op in verschillende gemeenten, provincies, in de landelijke politiek en in Europa. Naarmate het beleid deze bestuursniveaus meer met elkaar vervlochten raakt, zullen partijpolitieke kanalen een steeds belangrijkere rol gaan spelen: voor de gezamenlijke aanpak van vraagstukken in de regio, voor onderhandelingen met het provinciebestuur of voor de lobby in Den Haag of Brussel.

De verwachting is dat lokale politieke partijen, die per definitie alleen in hun eigen gemeente actief zijn, hierdoor een grote achterstand hebben. Zij missen immers de partijpolitieke contacten om effectief te kunnen opereren aan regionale, provinciale, landelijke en europese overlegtafels.

Wethouders lokale partijen goed in persoonlijke relaties

Onderzoekers van de Universiteit Twente concluderen dat dit beeld op een aantal punten stevig moet worden genuanceerd. Wethouders van lokale partijen weten het gemis aan partijpolitieke contacten doorgaans goed te compenseren door te investeren in goede persoonlijke relaties. Waar nodig wordt soms ook een collega wethouder van een politieke partij naar voren geschoven, afhankelijk van de politieke kleur van de gedeputeerde of minister waarmee overlegd moet worden.

Geen last van partijpolitieke belangen

Opvallend is dat de niet-partijgebonden rol van deze wethouders hen ook voordelen oplevert in het interbestuurlijke verkeer. Ze hoeven zich niets aan te trekken van partijpolitieke belangen en kunnen daardoor het belang van hun gemeente krachtiger uitdragen als dat op gespannen voet staat met provinciaal of landelijk beleid. Ook krijgen ze in de regio vanwege hun niet-partijgebonden neutrale rol sneller sleutelposities.
Dat alles maakt dat het ontbreken van partijpolitieke contacten voor wethouders van lokale partijen per saldo niet erg nadelig hoeft te zijn.

Nadeel?

Het enige nadeel dat wethouders van lokale partijen wél ondervinden, is het gebrek aan ondersteuning in de vorm van professionalisering en kennisuitwisseling. Ze zien dat wethouders van landelijke partijen, die meestal wel ondersteuning krijgen van hun landelijke partijbureau, op dit punt soms in het voordeel zijn. Hiermee wordt een nieuw –nog betrekkelijk weinig genoemd –licht geworpen op het belang van partijpolitieke contacten.

Lees HIER het volledige onderzoek

Algemeen Bestuur artikelen