HomeNieuwsVerkeer en VervoerWethouder Amsterdam speculeert met openbaar vervoer belangen van regiogemeenten

Wethouder Amsterdam speculeert met openbaar vervoer belangen van regiogemeenten

CSoverkapping1
In de programmabegroting van Purmerend staat een vage passage te lezen over veranderingen in het busvervoer na het gereedkomen van de Noord-Zuidlijn. Voor Stadspartij raadslid Helana Aslander is dit reden om de stormbal te hijsen. Het zal toch niet zo zijn dat er straks drastisch wordt gesneden in rechtstreeks busvervoer naar Amsterdam Centraal? Bij het treinverkeer is dat al zo, juist met als argument dat het busvervoer zo goed is naar het Amsterdamse centrum.
In de eerstvolgende vergadering van de Stadsregio zal ze de zaak met en mede namens de andere Waterlandse gemeenten aan de orde stellen.

Nog voor de vergadering van de Stadsregio heeft VVD-wethouder Pieter Litjens van Amsterdam  zich er al nader over uitgelaten. Als het aan hem ligt gaat het openbaar vervoersnetwerk drastisch veranderen zodra de Noord-Zuidlijn af is. Dat zei hij in het programma Park Politiek van AT5 en Het Parool.

Litjens: “Op het moment dat je een hele drukke verkeersader van Noord naar Zuid onder de grond legt dan kan het niet anders zijn dat het consequenties heeft voor het openbaar vervoer.” Volgens Litjens is het ‘weinig logisch’ om onder en boven de grond over hetzelfde traject dezelfde lijnen te laten rijden.

De plannen van Litjens kunnen wel betekenen dat mensen vaker moeten gaan overstappen. “Op dit moment rijden er vanuit Amsterdam Noord per etmaal zo’n 3000 bussen door de IJtunnel. Ik zou niet weten waarom die bussen uit Noord, de Zaanstreek en uit Hoorn, straks niet kunnen stoppen op station Noord.” Litjens ziet voor zich dat mensen op station Noord van de Noord-Zuidlijn uitstappen en hun reis vervolgen met de metro: “Zij zijn dan sneller op Centraal Station zijn dan met de bus.” Hetzelfde geldt voor station Zuid.

De Stadspartij neemt met verwondering en bange voorgevoelens kennis van de uitlatingen van de wethouder. Het sluimerende wantrouwen dat Amsterdam verkeerstechnisch van Purmerend en andere gemeenten een soort schiereiland van Amsterdam wil maken wordt er alleen maar meer door gevoed. Reden genoeg om van de Amsterdamse bestuurders te weten zien te komen met welke plannen zij binnenskamers op dit punt spelen.

Verkeer en Vervoer artikelen