HomeNieuwsEconomieWerving nieuwe zendermanager Serious Request loopt

Werving nieuwe zendermanager Serious Request loopt

SerReq2014 

Zoals bekend spant Purmerend zich in om in 2017 Serious Request in 2017 te Purmerend te laten plaatsvinden. De gemeenteraad heeft ter voorbereiding een bedrag van 150.000 euro vrijgemaakt. Naar nu bekend is, kan de aanbiedingsbrief in mei 2016 worden ingediend. 3FM zal daarna zo spoedig mogelijk een beslissing nemen.

Het lag volgens de bekende procedure in de bedoeling om een zogenaamde aanbíedingsbrief (of-bidbook) op te stellen en deze brief al in maart 2016 bij de organisator van Serious Request (3FM) in te dienen.
Op basis van alle ingediende aanbiedingsbrieven zou 3FM vervolgens in mei 2016 een definitief standpunt innemen over de stad die Serious Request in 2017 mag organiseren.

Na contact van het college met 3FM blijkt dat de procedure in dit jaar niet op dezelfde wijze zal verlopen. De hiervoor genoemde termijnen zijn enigszins verschoven. Deze verschuiving is het gevolg van het aanstellen van een nieuwe zendermanager bij 3FM.
Deze manager is mede betrokken bij de keuze ten aanzien van de organisatie van Serious Request in 2017.

Omdat de sollicitatie- en wervingsprocedure nog loopt, is er aan gemeenten – die voor de organisatie van dit evenement in aanmerking wensen te komen – uitstel gegeven voor het indienen van hun aanbiedingsbrieven. Overigens is het voor het opstellen van de aanbiedingsbrief eveneens noodzakelijk dat het college beschikt over de voorwaarden die 3FM aan de organisatie van Serious Request zal stellen. De verwachting is dat ook deze voorwaarden pas definitief worden verstrekt als er bij 3FM een nieuwe zendermanager is aangesteld.

Vooralsnog wordt verwacht dat de besluitvorming in ieder geval voor het zomerreces zal zijn afgerond. Voor de gemeente is dat essentieel omdat er dan voldoende tijd resteert om de organisatie van het evenement zorgvuldig voor te bereiden.

Economie artikelen