HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningWeb-expositie ‘Piramiden in de polder’ nu te zien

Web-expositie ‘Piramiden in de polder’ nu te zien

Foto Stadspartij

Fotograaf Heleen Peeters legde voor de Provinciale Atlas de karakteristieke stolpboerderijen vast. De foto’s zijn nu te bekijken in een web-expositie op de website van het Noord-Hollands Archief.

In 2020 kreeg fotograaf Heleen Peeters in het kader van de jaarlijkse foto-opdracht van het Noord-Hollands Archief en de provincie Noord-Holland de opdracht om een karakteristiek element van het Noord-Hollands landschap vast te leggen. Een element dat door leegstand, verwaarlozing, brand en sloop geleidelijk aan het verdwijnen is: de stolpboerderij. Onderdeel van de opdracht was niet alleen het vastleggen van de uiterlijke vorm, maar juist ook hoe deze gebouwen worden gebruikt, en er van binnen uitzien.

De provincie Noord-Holland zet zich al langer in om herbestemming van deze piramides van de polder te stimuleren. Zo is er een stolpenwaarderingskaart opgesteld waarin de cultuurhistorische waarde van alle stolpen in de provincie wordt geïnventariseerd en uitgedragen. Hoe meer kennis en waardering er is voor de stolpen, hoe groter de inspanning van gemeenten en eigenaren om deze unieke gebouwen te behouden voor de toekomst.

Meer informatie over de stolpenstructuren in Noord-Holland is online beschikbaar.

Web-expositie

De web-expositie bestaat uit een selectie van de foto’s die Heleen Peeters in 2020 en 2021 heeft gemaakt.

Ruimtelijke Ordening artikelen