HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningVVD, PvdA en CDA vertrouwen de burgers niet

VVD, PvdA en CDA vertrouwen de burgers niet

roald column.jpgAls het goed is gegaan, dan heeft iedere Purmerender ouder dan 14 jaar een brief gehad van de TNS NIPO. Deze Purmerenders hebben tot 8 september te tijd om te kiezen uit één van de drie ontwerpen voor de vernieuwing van de Koemarkt. Als er minder dan 20% van deaangeschreven Purmerenders reageert, dan geldt de keuze van het gemeentebestuur. De keuze kan door de Purmerenders worden gemaakt uit de drie door een selectiecommissie gemaakte voorkeuze. Degenen die in deselectiecommissie zitting hadden hebben via een geheime stemming hun voorkeuze voor de drie ontwerpen gemaakt.

Hoe ging dit?
De selectiecommissie bestond uit het voltallige college van burgemeester en wethouders en elke fractie (9 intotaal) hebben een raadslid aangewezen als deelnemer in de selectiecommissie.
Dus de voorkeuze: ‘wie van de drie, A, B of C’ is niet de keuze van een meerderheid van de raad, maar van een selecte groep.
Ik was daarbij de afgevaardigde namens Stadspartij P93.

De selectiecommissie kreeg geheimhouding opgelegd en hierdoor kon dus ook geen ruggespraak gehouden worden met de eigen fractie.
Er waren eerst 5 partijen die meedongen naar de opdracht.
Via een zogenaamde voorlopig ontwerp heeft de selectiecommissie, op basis van de documentatie en gehouden presentaties, uiteindelijk de ‘top 3′ keuze maken.
Deze drie partijen kregen vervolgens de opdracht om een definitief ontwerp te maken, waarbij een kunstvoorwerp bijgevoegd diende te worden.
De selectiecommissie kwam hierna weer bij elkaar en de drie partijen konden hun ontwerpen weer presenteren.

Via een geheime stemming, in aanwezigheid van een plaatselijke notaris, kon iederlid haar/zijn keuze kenbaar maken.
De keuze werd door het commissielid in een envelop gestopt en door het commissielid dichtgeplakt. Althans bij mij is het zo gegaan.
Ik heb eerlijk gezegd niet opgelet hoe de andere commissieleden te werk zijn gegaan, maar ik ga er van uit dat het bij hen net zo is toegegaan als bij mij.

Een vierde keuzemogelijkheid dient zich aan.
Vereniging Historisch Purmerend is een club waarvan de raadsleden plotseling vernamen dat zij vinden dat alles eigenlijk bij de oude dient te blijven. Merkwaardig genoeg bleek dat het bestuur van een dergelijk vereniging niet weet hoe het bestuurlijke proces verloopt. Ze kwamen naar de raad met hun mening toen de selectie van de drie ontwerpen waaruit u nu mag kiezen al gemaakt was.

Het bestuur van de Vereniging Historisch Purmerend (VHP) heeft dus verzuimd om tijdig de raadsfracties in te lichten van hun bezwaren tegen de herinrichting van de Koemarkt.
Wel heeft de VHP in januari jl. hierover al een brief gestuurd naar het college van burgemeester en wethouders. Maar het college heeft de raad niet geïnformeerd over deze brief en heeft evenmin iets gedaan met het pleidooi van de VHP.
Dus de Vereniging Historisch Purmerend kwam te laat met haar mening naar de raad, als ‘mosterd na de maaltijd’.

Dit college had ook eigenlijk geen boodschap aan het pleidooi van de VHP tot behoud van de Koemarkt in de huidige vorm. Het college wil namelijk niets anders dan mooie plannen maken, opdat erin 2010 een feestje gehouden kan worden. En 2010 is juist het jaar van de verkiezingen en dan wil vooral de VVD laten zien wat voor goeds ze allemaal niet hebben bedacht voor Purmerend.

De raad is de baas in de gemeente.
Hieruit blijkt nogmaals ook weer hoe slecht de burgers eigenlijk op de hoogte zijn van het bestuurlijke proces -en over wie echt de baas is- in een gemeente. Dat is dus de raad!
De gemeenteraad is het hoofdvan de gemeente en het college van burgemeester en wethouders is het uitvoerende lichaam van de gemeente. Dus het lichaam (college) kan pas iets doen als het hoofd (de raad) daarmee heeft ingestemd.

Te vaak meent  het college van burgemeester en wethouders dat zij het alleen voor het zeggen hebben. Wethouder Daan is daar recentelijk nog een voorbeeld van, hij overleefde ternauwernood een motie van wantrouwen.
Maar zolang de coalitiepartijen CDA, VVD en PvdA dit machtsvertoon van het college met hun krappe raadsmeerderheid, ondanks alles, blijven steunen is het nog waar ook. Wat ik er ook van vind of over zeg.

Toch een poging u te laten kiezen uit vier ontwerpen.
Terugkomend op de optie van de VHP tot behoud van de Koemarkt in de huidige vorm.
Voor het zomerreces ( periode waarin geen officiële raads- en foravergaderingen plaatsvindt) heeft de raad op de valreep toch nog kunnen stemmen over een motie om bij de keuze A, B, of C een optie D toe te voegen.
Optie D hield in dat iedereen ook de mogelijkheid zou krijgen om ervoor te kiezen de Koemarkt te laten zoals het nu is (de nuloptie).

Wij van de Stadspartij hebben de motie, die behoud van de Koemarkt als keuze voor de burgers mogelijk moest maken, van harte gesteund.
Omdat wij vinden dat indien je de burgers een keuze voorlegt alle opties een kans moeten krijgen. Dus ook de nuloptie.
Wij van de Stadspartij vertrouwen de burgers, stelden we.

Elk van de drie ontwerpen zullen zeker een opwaardering van de huidige koemarkt betekenen. De Stadspartij wilde desondanks niet uitsluiten dat er een meerderheid van de burgers voor de nuloptie zouden kiezen. Als die keuze er, ondanks de drie mooie ontwerpen, toch uit zou komen is daar niets mis mee.
Uiteraard wilde het college hier niets van weten. Stel je voor dat de stemmende Purmerenders hun feestelijke plannen zouden dwarsbomen?
En de coalitiepartijen VVD,PvdA en CDA lieten ook nog eens, ieder op eigen wijze, merken dat je de burgers niet echt kunt vertrouwen als het op vrij kiezen aankomt.

De Stadspartij vertrouwt de burger bij voorbaat
Maar maakt u als burger geen zorgen. In maart 2010 zijn er weer verkiezingen en dan wordt u in de binnenstaden op de Koemarkt platgelopen door onder andere de politici van VVD, PvdA en CDA die u weer van alles zullen beloven. Die u dan weer zullen vragen om het vertrouwen, om zo uw stem binnen te halen.

Maar omgekeerd, welke politieke partijen vertrouwen de burgers als het erop aan komt?
De kloof tussen burgers en politiek wordt door dit politieke wantrouwen gevoed.
De Stadspartij laat daarin,als de ‘luis in de pels van de lokale politiek’ een eigen geluid horen.
Wij beginnen juist met het uitspreken van het vertrouwen in het gezonde verstand van de burger en laten in de praktijk ook merken dat dit ons menens is. 

Ruimtelijke Ordening artikelen