HomeNieuwsVerkeer en VervoerVreemde ritprijzen bij EBS

Vreemde ritprijzen bij EBS

chipkaart
Eén van onze stadsgenoten reist geregeld met bus 306 naar Amsterdam.
Het betreft het traject Albert Schweitzerlaan-Prins Hendrikkade (t.o. Schreierstoren) Amsterdam. Vanaf 18 december valt onze stadsgenoot op dat op de OV-Chipkaart steeds teveel als ritprijs wordt afgeschreven.

Zo ontstaat in december 2013 het volgende overzicht:

Op 18 december de reis met de 306 van de halte Churchilllaan in Purmerend naar de Prins Hendrikkade in Amsterdam.
Van het tegoed op de OV-chipkaart wordt een bedrag van € 3,45 afgeschreven.
Dat bedrag verbaast omdat een rit van de halte Albert Schweitzerlaan naar de PHkade
€ 3,34 kost en deze halte ligt 2 haltes vóór die van de Churchilllaan. Eerstgenoemde rit zou dus plm. € 0,10 goedkoper moeten zijn!

Op 20 december de reis van de Albert Schweitzerlaan naar de PHkade en nu wordt er € 3,54 afgeschreven i.p.v. € 3,34.
€ 0,20 teveel dus.

Het bijzondere van dit alles is dat de afrekeningen van de terugreis uit Amsterdam wel goed zijn.

Op 23 december de reis Albert Schweitzerlaan naar de PH kade, € 3,42 is afgeschreven i.p.v. € 3,34.
En dat terwijl er op 20-12 nog € 3,54 is afgeschreven!
€ 0,08 teveel dus.

Tijdens een gesprek tussen onze stadsgenoot en EBS wordt door hem aangegeven dat bij het uitstappen op de PH kade er nog steeds wordt afgerekend alsof er bij Amsterdam CS (IJzijde) is uitgestapt.
Dit terwijl de bus de bus m.i.v. 15 dec. 2013 niet verder rijdt dan de PHkade!


Verder is t/m vrijdag 3 jan. jl. de afrekening correct.

Januari 2014
Op 5, 7 en 8 januari jl. wordt de reis Albert Schweitzerlaan – PH kade weer gemaakt en steeds wordt er afgerekend t/m Amsterdamdam CS-IJzijde in plaats van Prins Hendrikkade.

De werkelijk prijs vanaf januari 2014 berekent.
Op basis van de gangbare ritprijs in 2013 van de Albert Schweitzerlaan in Purmerend naar de PHkade in Amsterdam t.w. € 3,34 rekent onze stadsgenoot de ritprijs voor 2014 door.
Hij constateert het volgende

PH kade (vol tarief) in 2013:
€ 3,34 -/- € 0,86 (instaptarief) = € 2,48. Dit bedrag gedeeld door € 0,134 (prijs per km.) = 18,50 km.
 
De ritprijs in 2014 zou dus, uitgaande van een opstaptarief van € 0,87 en een km-prijs van € 0,136, € 3,39 moeten zijn:
Albert Schweitzerlaanlaan – PHkade   : € 0,87 + (18,50 x € 0,136) = € 3,39  (2013: € 3,34)

Er wordt echter € 3,43 afgeschreven. Consequent dus 5 cent teveel!

Contact met EBS levert vooralsnog geen resultaat op
Op maandag 6 januari heeft onze stadsgenoot uiteindelijk een gesprek met iemand van EBS. Die laat op 9 januari weten de klacht door te sturen naar haar leidinggevende. Daarna wordt het stil.
Onze stadsgenoot vind dit zeer teleurstellend en zeker ook niet klantgericht.

Hij informeert diverse instanties. Dat zijn:
1. Wethouder H. Krieger van de gemeente Purmerend die Verkeer en Vervoer in zijn portefeuille heeft
2. De Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer die zich ook met Verkeer en Vervoer bezig houdt
3. Stadsregio Amsterdam die beleidsmatig verantwoordelijk is voor Verkeer en Vervoer in o.m. Waterland en Purmerend.

Onze stadsgenoot gaat er vanuit dat hij niet de enige is die benadeeld is en nog steeds wordt.
Hij roept collega reizigers op hun ritprijs ook te controleren en een klacht bij EB neer te leggen als een soortgelijke situatie wordt vastgesteld.
Saillant detail is nog dat bij aankomst  op de PHkade de OV Chipautomaat afstempelt alsof het een halte verder is, IJzijde dus. Wat dit voor het tarief betekent is nog onduidelijk!

De Stadspartij heeft onze stadsgenoot laten weten dat de klachtenprocedure als volgende stap kent het indienen van een klacht bij OV Loket dat hier speciaal voor is ingericht.

Verkeer en Vervoer artikelen