HomeNieuwsEconomieVragen Stadspartij over voortgang vertraagde pilot aardgasvrij

Vragen Stadspartij over voortgang vertraagde pilot aardgasvrij

Gasvrij3
Foto Stadspartij

In zijn voortgangsbericht van 1 oktober 2019 doet wethouder Van Meekeren schriftelijk verslag van de voortgang van het pilotproject aardgasvrij. Aanvullend vond er op 15 oktober 2019 een informatiebijeenkomst plaats voor raads- en commissieleden. Tijdens deze bijeenkomst rezen er bij de presentatie, vooruitlopend op de nog komende evaluatie van de pilot, vragen van diverse aard bij de aanwezige raads- en commissieleden die betrekking hebben op de verdere uitvoerbaarheid van het project aardgasvrij.
In zijn brief wijst wethouder Van Meekeren er al op dat het pilotproject een langere doorlooptijd krijgt dan verwacht. Hiervoor ontvangt de raad binnenkort een raadsvoorstel. Tijdens de informatiebijeenkomst kwamen er zorgen naar voren over de beschikbare mensen, middelen en methoden voor het eventueel opschalen van het project naar een proeftuin met 1276 gebouwen. Over de haalbaarheid van een verdere uitrol naar de ca. 8.000 overige gebouwen in Purmerend kon geen uitspraak worden gedaan. Die aanpak hiervoor dient dan ook te worden gezien in de landelijke aanpak van het aardgasvrij maken van gemeenten.

Evaluatie overeenkomstig raadsbesluit belangrijk

Een gedegen evaluatie en een bespreking van de pilot is van belang alvorens te besluiten over het starten met de proeftuin met 1276 gebouwen. Een en ander overeenkomstig het raadsbesluit hierover van 28 juni 2018.
De Stadspartij vraagt dan ook wanneer de behandeling van de evaluatie kan worden verwacht.
Gelet op de door de wethouder aangekondigde vertraging van het pilot project is er ook de vraag over de verdere voortgang van het aardgasprijs project in Purmerend gelet op de invulling van de klimaatwet.
Rioolvervanging
Het project aardgasvrij heeft ook een direct verband met het vervangen van het riool. Het rioolstelsel in sommige delen van Purmerend (Wheermolen bijv.) is in slechte staat. Kan deze rioolvervanging wachten op de planning van het aardgasvrij project? Wordt eventueel overwogen de planning van de rioolvervanging los te koppelen van het project aardgasvrij?

foto Stadspartij

Economie artikelen