HomeNieuwsVerkeer en VervoerVragen Stadspartij over verkeersdruk rond brede school de Kraal

Vragen Stadspartij over verkeersdruk rond brede school de Kraal

inrijverbod
De problematiek in de wijk rond de brede school de Kraal waar het college voornemen is om de Islamitische school te vestigen, draait voor een belangrijk deel over de verkeersdruk. De Stadspartij stelde hierover enige vragen aan het college.

Het college blijkt er niet mee bekend dat de verkeerslichten bij de doorgang in Purmerland, die bedoeld zijn om het verkeer in de spits te vermijden, al geruime tijd zijn uitgeschakeld. De gemeente Landsmeer heeft camera’s geplaatst die het inrijdverbod op een deel van Purmerland/Den Ilp handhaven. Deze camera’s zijn geplaatst en in beheer van de gemeente Landsmeer. De mate waarin gebruik wordt gemaakt van de route naar Purmerland zal, aldus het college, ook onderwerp van gesprek zijn tijdens het overleg met een vertegenwoordiging van de bewoners en de school dat op 3 juli a.s. zal plaatsvinden.

Het college zal hierover in ieder geval in contact treden met de gemeente Landsmeer inzake het handhaven van het inrijverbod op de Purmerland. Indien het inrijdverbod niet gehandhaafd wordt, is het aannemelijk dat het verkeer op de weg naar Purmerland toeneemt omdat de route naar Purmerland een alternatief is voor de A7 en de Jaagweg voor het verkeer uit Weidevenne dat naar Amsterdam reist.

Een hardnekkige gerucht in de wijk is dat de bus sluis wordt geopend bij vestiging van de Islamitische school blijkt onjuist te zijn. De bus sluis wordt uitsluitend geopend wanneer er werkzaamheden plaatsvinden en in noodsituaties. Uiteraard is het ook denkbaar dat de bus sluis door een elektrische storing open staat.

Het college geeft voorts aan dat de parkeernorm bij het recent gebouwde appartementengebouw op 0.7 per appartement is gesteld. Op grond van de Parkeervisie (vastgesteld door de raad op 15 juni 2012) geldt een parkeernorm van 0.7 voor startersappartementen. Deze norm is dan ook toegepast bij de realisatie van het appartementencomplex dat uit startersappartementen bestaat.

Verkeer en Vervoer artikelen