HomeNieuwsWelzijnVragen over zwemuurtje vrouwen in Leeghwaterbad

Vragen over zwemuurtje vrouwen in Leeghwaterbad

leeghwaterbad ingang (klein).jpg

Enige tijd geleden plaatste CLUP Welzijnswerk het onderstaande bericht op haar website over het zwemuurtje voor vrouwen. Het uurtje is vooral bedoeld voor vrouwen met een islamitische achtergrond. De VVD-fractie in Purmerend heeft aan het college van B&W schriftelijke raadsvragen gesteld over het artikel op de website van CLUP Welzijnswerk.

"De toonzetting van de vragen van de VVD komt negatief over," vindt fractielid Mario Hegger van de Stadspartij. Hegger kan niet tegen het zwemuurtje zijn, mits er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. "Ten eerste mag het niet ten koste gaan van de reguliere openstelling van het zwembad. Ook mag het uurtje niet door de gemeente gesubsidieerd worden. Verder moet het zwembad ook voor andere aanvragers te huur zijn op de tijden dat het zwembad gesloten is."

"Dat is namelijk het geval bij de islamitische vrouwen. De groep huurt het zwembad tegen kostendekkend tarief. Het zwembad kan op de tijden dat het gesloten is in principe ook gehuurd worden door andere groepen. Iedere aanvraag zal, zo neem ik aan, goed worden bekeken of het past binnen het beleid"

De Stadspartij wacht nog even de beantwoording af van het college van B&W maar vindt het een goed initiatief dat islamitische vrouwen op deze manier deel kunnen nemen aan een sportief uurtje en daaraan een positief gevoel over houden. "Dat CLUP Welzijnswerk het ondersteunt is geen probleem, omdat de vrouwen die het organiseren afkomstig zijn uit het contactvrouwenwerk. Dit onderdeel is in het verleden in opdracht vanuit de gemeenteraad bij CLUP ondergebracht.

 

Het bericht op de site van CLUP:

"Zondag 5 oktober jl. opende wethouder Mona Keijzer en Elly Vos het eerste zwemuurtje voor vrouwen met voornamelijk een islamitische achtergrond. Ruim 60 vrouwen waren aanwezig bij de opening van dit zwemuurtje. Het initiatief komt van het Marokkaans en Turks contactvrouwenwerk, onderdeel van Clup Welzijnswerk. Zij hebben zich jaren lang ingespannen om voor elkaar te krijgen dat vrouwen met een islamitische achtergrond ook kunnen zwemmen. Voor deze vrouwen is het namelijk niet mogelijk om te zwemmen als er ook mannen in het zwembad zijn.

Uit de vele inschrijvingen blijkt dat er een grote behoefte aan een ‘vrouwen zwemuurtje’ is, er staan nu al vrouwen op de wachtlijst. Ook vrouwen met een niet islamitische achtergrond zijn natuurlijk van harte welkom. Aan dit historische feit heeft Elly Vos, de "bekendste buurvrouw van Purmerend", een belangrijke bijdrage geleverd.

Vanaf afgelopen zondagavond kunnen vrouwen dus wekelijks zwemmen in het Leeghwaterbad. Om mee te kunnen doen moet je wel van te voren inschrijven en betalen.  Voor meer informatie en/of inschrijven kunt u terecht bij mw. Zohra Azzouz, ViP centrum, Wilhelminalaan 1a, 1441 EK  Purmerend, tel. 0299-685560/06-19588861."

 

De vragen van de VVD-fractie aan het college van B&W:

  1. Bent u met de VVD van mening dat de overheid in haar handelen en uitingen geen onderscheid hoort te maken op basis van geloofsprincipes, in dit geval onderscheid man en vrouw, aangezien dit strijdig is met de grondwet?
  2. Bent u met de VVD van mening dat de gemeente Purmerend er bij gesubsidieerde instellingen op moet aandringen dat de grondwet het (wettelijk) kader is waarbinnen zij dienen te werken?
  3. Bent u met de VVD van mening dat de subsidie voor instellingen die handelen in strijd met (grond)wettelijke bepalingen op die subsidie gekort zou moeten worden?
  4. Klopt het dat in het verleden de Raad een uitspraak heeft gedaan over deze vorm van zwemmen in die zin dat de Raad heeft aangegeven dat dit dient plaats te vinden in bijvoorbeeld een particulier bad en zeker niet in een openbare zwemgelegenheid?
  5. Indien de veronderstelling, gedaan in de vorige vraag, niet juist is, welke uispraak is dan door de gemeenteraad in dit kader gedaan?
  6. Hoe past het handelen van het Leeghwaterbad binnen deze uitspraak?

 

 

Welzijn artikelen