HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningVraaggesprek met Rob van Gijzel: 'Samen de schouders eronder voor het middenhuursegment'

Vraaggesprek met Rob van Gijzel: ‘Samen de schouders eronder voor het middenhuursegment’

middenhuursegment
In een speciale uitgave over het Woningmarktbeleid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie is een vraaggesprek met Rob van Gijzel (voorzitter samenwerkingstafel Middenhuursegment) over de problematiek van te weinig woningen in het middenhuursegment opgenomen.
Onbalans
‘Door een tekort aan middenhuursegment is vooral in de grotere steden een enorme onbalans ontstaan in het woningaanbod. En daarmee in de woonmogelijkheden van een steeds grotere groep mensen. Dat gat moet worden opgevuld. Daarvan is iedereen overtuigd. Natuurlijk is het erg dat het in de afgelopen periode zo’n tekort in het middenhuursegment is ontstaan. Daarom hebben we nu met elkaar een belangrijke opdracht. Samen ervoor zorgen dat we dit probleem zo snel mogelijk oplossen.’ Dat vindt Rob van Gijzel (63), sinds 1 januari 2017 voorzitter van de zogenoemde Samenwerkingstafel voor huurwoningen in het middensegment.
Middeninkomens
Die woningen zijn onder meer bedoeld voor huurders die niet voor een sociale huurwoning in aanmerking komen, omdat ze te veel verdienen voor een woning in de sociale sector of voor huishoudens die bewust kiezen voor huren in plaats van kopen. Volgens de nieuwe Woningwet huisvesten woningcorporaties bij voorrang de groep met een inkomen tot 40.349 euro. De markt lost dat probleem voor de huishoudens net boven die grens nog onvoldoende op. Van Gijzel brengt het komende jaar lokale partijen als gemeenten, corporaties en investeerders bijeen aan tafel. Dit moet leiden tot afspraken over extra aanbod voor starters met een middeninkomen en doorstromers die vanuit de sociale huur plaats willen maken voor lagere inkomens op de wachtlijst.
Zoeken naar oplossingen
‘Ik wil in mijn rol als voorzitter vooral naar heel concrete oplossingen kijken. Natuurlijk komen daarbij allerlei problemen op tafel. Maar het is juist de uitdaging om die problemen, samen en met respect voor ieders belang, zo snel mogelijk met creatieve oplossingen van tafel te krijgen. Het initiatief moet komen van de wethouder, die kan zich melden als er in die gemeente een tekort aan middenhuur bestaat. We helpen de wethouder om ervoor te zorgen dat de juiste partijen aan tafel zitten en het gesprek constructief wordt gevoerd, zonder elkaars belangen uit het oog te verliezen. Er is één gezamenlijk belang: het realiseren van het middenhuursegment.
Samenwerking
Daarnaast is landelijk commitment van de belangrijkste partijen in dit proces van essentieel belang om tot een gezamenlijk draagvlak te komen. Daarom betrekken we de koepelorganisaties, de nationale stakeholders, bij de samenwerkingstafels op landelijk niveau. Zij moeten het voorbeeld geven van hoe we met elkaar samenwerken. Maar ook zij zullen de uitdaging voelen om met nieuwe werkvormen en nieuwe oplossingen te komen. Kortom, we zullen met elkaar vanuit een probleemstand, in de oplossingsstand moeten komen. Dat vraagt een andere houding, een ander perspectief maar vooral ook een ander verantwoordelijkheidsgevoel. Als wij het niet samen kunnen oplossen, wie dan wel? De lokale samenwerkingstafels moeten leiden tot inspirerende, succesvolle en vernieuwende voorbeelden. Ons gezamenlijk doel is dat we ook echt resultaten weten te boeken in de steden of de gemeenten waar de druk op het middenshuursegment het grootst is.’

Ruimtelijke Ordening artikelen