HomeNieuwsRuimtelijke Ordening"Vraag naar woningen in Metropool Amsterdam trekt gigantisch aan”

“Vraag naar woningen in Metropool Amsterdam trekt gigantisch aan”

Bouw2015
Regiomanager Jan Overtoom van Bouwend Nederland merkt dat de situatie in de bouwbranche blijft aantrekken. “Vooral in de Randstad en met name in de Metropool Amsterdam is de vraag naar huurwoningen in de prijsklasse tussen 700 en 1100 euro gigantisch. Buitenlandse beleggers zien daar gelukkig ook markt in. Door het beleid van het kabinet stijgen de huren en kunnen veel mensen niet kopen, omdat ze daar geen hypotheek voor krijgen. Daardoor krijg je een enorme markt in de duurdere huurwoningen.”

Door de groei van het aantal huishoudens zijn veel woningen nodig. Volgens Overtoom is er sprake van een inhaalslag die gemaakt moet worden. Hij ziet op termijn ook De Purmer als mogelijke bouwlocatie. Naar de politiek roept hij: “Word wakker, want er zijn steeds meer bouwlocaties nodig, omdat we steeds meer huishoudens in Nederland hebben. Voor het bouwen van woningen is het binnenstedelijk gebied niet voldoende. ”

Lage BTW tarief
Bouwend Nederland is teleurgesteld dat de lage 6% BTW regeling vanaf 1 juli a.s. weer stopt. Verlenging lijkt Overtoom momenteel helaas niet reëel om te verwachten. “Veel bouwbedrijven zien daardoor in deze tijd nog veel opdrachten binnenkomen van klanten die van dat gunstige BTW tarief gebruik willen maken. De bouwers vrezen echter voor een terugval in de vraag na 1 juli.
Overtoom is het eens met directeur Jan Schouten van opleidingsinstituut Bouwmensen dat in de komende jaren veel vakmensen in de bouw nodig zijn. “Over enkele jaren zullen we een ernstig tekort aan vakmensen hebben als er niet meer instroom komt,” meent hij.

Ruimtelijke Ordening artikelen