HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningVoortgang in de komst Van der Valk in kom A7

Voortgang in de komst Van der Valk in kom A7

KomA7preview
Wethouder Rotgans heeft in een bericht aan de raad laten weten dat er nu ook ambtelijk overeenstemming is tussen de gemeente Purmerend en het Van der Valk concern over het hotel in het in de kom A7
Bij brief van 22 december 2016 heeft het college laten weten dat met Van der Valk hotels overeenstemming is bereikt over een ontwikkelingsintentie en dit vastgelegd in een intentieovereenkomst. Het initiatief omvat de verwezenlijking van een ‘Hotel-Restaurant’ met daarbij bijbehorende voorzieningen en/of gerelateerde activiteiten, waaronder congres-/vergaderfaciliteiten.
Ambtelijk is over een aantal van de aan de orde zijnde punten inmiddels overeenstemming tussen de gemeente Purmerend en Van der Valk hotels. Verdere uitwerking naar het Einddocument vraagt nog iets meer tijd. Planning is om nog dit jaar het Einddocument aan de Raad ter besluitneming aan te bieden.

Illustratie: raadstuken

Ruimtelijke Ordening artikelen