HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningVoortgang bestemmingsplan bedrijventerrein Baanstee Noord

Voortgang bestemmingsplan bedrijventerrein Baanstee Noord

bord bn.jpg
Wethouder Berent Daan heeft de gemeenteraad geinformeerd over de voortgang bestemmingsplan bedrijventerrein Baanstee Noord. Hij zet de tot nu genomen stappen nog in een memo aan de raadsleden op een rijtje.

De Provinciale Planologische Commissie heeft een advies afgegeven aan de provincie Noord-Holland om goedkeuring te onthouden aan fase 2 en 3 van het bestemmingsplan. Op 1 september 2008 heeft er een hoorzitting plaatsgevonden bij de provincie Noord-Holland, waarin de gemeente en bezwaarmakers hun pleidooi hebben kunnen houden.

De gemeente Purmerend heeft op de hoorzitting een pleitnota ingebracht waarin de ingediende bedenkingen tegen het bestemmingsplan bedrijventerrein Baanstee-Noord van commentaar zijn voorzien. Op uitnodiging van de provincie Noord-Holland heeft er op 1 oktober 2008 een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de Gemeente Purmerend en de Provincie Noord-Holland. Van gemeentezijde hebben de wethouders B. Daan en H. Krieger deelgenomen aan dit overleg en aan de kant van de provincie gedeputeerde Hooijmaijers. Inzet van gesprek was een toelichting te geven op de zienswijze van de gemeente Purmerend om het bestemmingsplan integraal goed te keuren. “Het was een constructief gesprek,” concludeert Berent Daan, waarin de provincie heeft toegezegd zich te buigen over alle ingebrachte argumenten.

De definitieve uitspraak is te verwachten voor 12 november a.s. Zodra het besluit van de provincie bekend is zal Berent Daan de raad en de betrokkenen informeren.

Bron: memo Berent Daan aan gemeenteraad

Ruimtelijke Ordening artikelen