HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningVoorstel Provincie voor extra ondersteuning 17 woningbouwlocaties

Voorstel Provincie voor extra ondersteuning 17 woningbouwlocaties

Waterlandkwartier Purmerend wordt genoemd (red.)

Waterlandkwartier
Foto Stadspartij-BPP


Gedeputeerde Staten stellen voor 17 grote woningbouwlocaties extra te ondersteunen. Het gaat om locaties bij OV-knooppunten en binnenstedelijke locaties.

De ondersteuning bestaat uit een investeringskader en de inzet van experts. Dit staat in het Masterplan Wonen 2.0 van de provincie.

Op 15 maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten. Het huidige college heeft de plannen uitgewerkt in een nieuwe versie van het Masterplan Wonen. Het is aan de nieuwe coalitie de plannen over te nemen en te financieren.

Versnellen woningbouw

De extra ondersteuning is bedoeld om de woningbouwopgave in Noord-Holland te versnellen. Met het Rijk is afgesproken dat Noord-Holland tot 2030 165.000 extra woningen bouwt. De extra ondersteuning gaat naar 8 Bereikbare Steden en 9 grote gebiedsontwikkelingen. Daarnaast kunnen de kleinere woningbouwprojecten aanspraak blijven maken op bestaande regelingen zoals inhuur van experts bij de planvorming. Het bijdragen aan betaalbare koopwoningen behoort ook tot de mogelijkheden.

Investeringskader Stedelijke Ontwikkeling

Een van de voorstellen is een Investeringskader Stedelijke ontwikkeling. Dit Investeringskader bevat onder andere subsidies voor grondaankopen of vastgoedverwerving door gemeenten, de ontwikkeling van mobiliteitshubs en betaalbare koopwoningen. Het gaat om investeringen die de ingewikkelde puzzel rond infra, energie en natuur helpen oplossen om te kunnen bouwen. Een andere mogelijkheid is, gezien het personeelstekort, de inzet van experts bij bijvoorbeeld planvorming.

Een beroep op het Investeringskader Stedelijke Ontwikkeling is afhankelijk van de complexiteit van de gebiedsontwikkeling en de specifieke vraag van gemeenten.

Openbaar vervoer

Goede ov-bereikbaarheid is een voorwaarde bij grote gebiedsontwikkelingen. Alleen dan kan worden voldaan aan de vermindering van de groei van verkeersbewegingen en emissies als CO2, fijnstof en stikstofdioxide. Het OV-fonds kan worden samengevoegd met het Investeringskader. Hierdoor verwacht de provincie efficiënter en slagvaardiger te kunnen handelen bij integrale gebiedsontwikkelingen. Het beoogde nieuwe Investeringskader is ook bestemd voor investeringen voor de bereikbaarheid van het landelijk gebied in met name Noord-Holland Noord.

Ruimtelijke Ordening artikelen