HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningVoorontwerp bestemmingsplan Wheermolen 2010

Voorontwerp bestemmingsplan Wheermolen 2010

meteorenweg4
Het college van B&W heeft het voorontwerp-bestemmingsplan ‘Wheermolen 2010’ vastgesteld. Het bestemmingsplan voor Wheermolen en het groengebied Dwarsgouw wordt vernieuwd.

Reden is dat de wet vereist dat alle bestemmingsplannen van de gemeente voor 2013 zijn vernieuwd. Voor de wijk gelden op dit moment een tweetal sterk verouderde bestemmingsplannen. Voor het grootste deel is het een conserverende regeling. Dit wil zeggen dat de planologische situatie zoals die op dit moment is, wordt vastgelegd. Dat geldt ook voor het middengebied in Wheermolen-West.

Een aantal ontwikkelingen in het gebied, te weten de herontwikkeling van de dansschool aan de Kometenstraat en een nieuw woonwagenkamp aan de Vrouwenzandstraat, zijn niet opgenomen in het plan. Hiervoor worden aparte bestemmingsplannen ontwikkeld. Het plan wordt aan de raad voorgelegd ter advies. Daarna zal een inspraakprocedure worden opgestart. Hieraan wordt te zijner tijd via de media bekendheid gegeven.

 ZIE OOK:

 

Bron: B&W nieuws

Ruimtelijke Ordening artikelen