HomeNieuwsVerkeer en VervoerVoornemen Stadsregiobestuur en EBS: Concept reddingsplan EBS 20 januari klaar!

Voornemen Stadsregiobestuur en EBS: Concept reddingsplan EBS 20 januari klaar!

samenwerkingebsgvb
Eerder werd door de Stadspartij al gemeld dat door een inschattingsfout bij de aanbesteding door bus maatschappij  EBS een miljoenenverlies wordt geleden op het vervoer in Waterland. Er wordt als opgelopen verlies een bedrag van 25 miljoen genoemd.
Naarstig is de afgelopen maanden in overleg met Stadregiobestuurders, gemeentebesturen en Reizigers Advies Raad (RAR) naar een oplossing voor dit gigantische verlies gezocht.

De informatie op Purmerends gemeentelijk niveau is tot op heden niet verder gekomen dan de wethouder. Pas na technische vragen van de Stadspartij kwam wethouder Krieger met enige algemene informatie. Dit in tegenstelling tot de gemeente Waterland. In die gemeente heeft wethouder Patrick Kools de gemeenteraad begin december al bij het verdere verloop betrokken.

Stadspartij geïnformeerd door informele kanalen
De Stadspartij wordt via informele kanalen  gevoed met wat er staat te gebeuren.
Zo krijgen maandag 20 januari de gemeentebestuurders en RAR het definitieve concept reddingsplan voorgelegd. De afgelopen weken en maanden is namelijk in het diepste geheim in overleg met gemeentelijke bestuurders, RAR en Ondernemingsraad  aan dit concept gesleuteld.
Voor deze selecte groep ingewijden zal dit plan dan ook maandag weinig verrassingen kennen.

Het betreft nog geen geheel uitgewerkt plan dat nu  als concept is uitgewerkt. Wel zullen de lijnen, routes, bedieningstijden en frequenties er in staan. De voor reizigers essentiële zaken dus.
In het plan komt ook naar voren dat men wil inzetten op versterking van het R-net (rode bussen). De overige, minder rendabele lijnen, worden aangepast op basis van reizigersgedrag. De nachtbussen zijn daar al een voorbeeld van en te verwachten is dat ook de gele buslijnen (landelijke gebieden) het zullen merken.
Volgens directeur Kurver van EBS zal zo’n 92% van de reizigers erop vooruitgaan; 8% dus niet en wat men wil gaan doen kan niet anders dan meer nadelen hebben.

Ook wordt onderzocht en uitgewerkt dat EBS gaat samenwerken met het GVB. In het bijzonder op het gebied van Verkeersleiding en Sociale Veiligheid.
EBS stelt dat de samenwerking tot doel heeft de veiligheid van reiziger en het personeel te vergroten en anderzijds de aansturing van het vervoersproces in Amsterdam Noord en Waterland soepeler op elkaar af te stemmen.
Het doel is in de eerste plaats om een kostenbesparing te realiseren. Dus het eerste wat je denkt is dat er juist zal worden bezuinigd op Verkeersleiding en Sociale Veiligheid. Dit met alle problemen van dien voor de veiligheid van reizigers en buschauffeurs.
De ondernemingsraden van EBS en GVB zijn hierbij betrokken, wat die van de plannen vinden is, net als al het andere, de gemeenteraden (nog) onbekend.

Purmerendse raad op valreep betrokken bij besluitvorming
Als het aan Stadsregiobestuurder Wiebes ligt dan komen de gemeente raden niet voor in zijn besluitproces. Hij wil dat nadat op dit concept is gereageerd door het bovengenoemde selecte gezelschap gaan besluiten. Genoemd wordt als beslisdatum 20 februari.

De Stadspartij vindt dat dit, gegeven de heikele situatie niet in het belang voor de reiziger. Die zal de lokale politiek erop aanspreken, die vervolgens zou moeten laten weten nergens van af te weten.  Dat is natuurlijk geen vertoning.

In de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB) van 16 januari stelde Stadspartij woordvoerder Ankersmit hier een vraag over aan de verantwoordelijke wethouder in Purmerend Hans Krieger. De Purmerendse wethouder zag direct de logica van de vraag in en stemde er volmondig mee in om, voordat de Stadsregiobestuurder beslist, de gemeenteraad via de commissie SOB te raadplegen. De reactie van de Purmerendse raadsleden wordt zo onderdeel van de reactie van Purmerend op het concept-plan. Dat verzekert niet dat er uiteindelijk een goed plan ligt, wel dat de Purmerendse politiek er in de voorfase op kan reageren en kan bijsturen.

Hopelijk ligt er a.s. maandag inderdaad een plan dat in het belang van de reiziger is. Een plan dat ook juridisch dermate stevig is dat eventuele claims van andere vervoermaatschappijen, die menen dat de aanbestedingsregels worden geschonden, kan voorkomen. Dat zou dan verder weinig commentaar behoeven. Het is mogelijk, maar het lijkt de Stadspartij stug!

Verkeer en Vervoer artikelen