HomeNieuwsMilieuVoorlopig geen Plastic Heroes in Purmerend

Voorlopig geen Plastic Heroes in Purmerend

afvalcontainer oranje.pngWethouder Krieger (milieu) wil voorlopig niet meedoen met het project van Plastic Heroes. Ondanks alle reclameposters die enige tijd in Purmerend te zien waren, wil de wethouder niet meedoen met het project om plastic afval apart in te zamelen.

"Wij zijn nog niet echt enthousiast over deze nieuwe mogelijkheid, zegt Krieger in de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB)". "Het Rijk stelt voor het project geld beschikbaar, dus het apart inzamelen hoeft niet tot een belastingverhoging te leiden." Wel ziet het college van B&W problemen met de inzameling van het plastic afval. "Over de problemen wordt vrij laconiek gedaan in de reclamespotjes op televisie. Er zijn twee opties gangbaar in Nederland. Dit zijn of inzamelen in plastic zakken of in oranje containers." Op dit moment is de gemeente bezig met een andere manier van afval inzamelen. "Een van de uitgangspunten van het mechanisch afvalproject dat de gemeente nu aan het invoeren is, is dit soort grote containers zoveel mogelijk uit het straatbeeld te halen."

Geen esthetische aanwinst

"Als je kunststof inzamelt, is het heel veel lucht. Dus de kans op verwaaien is groot als je het in zakken inzamelt." Verder vindt de wethouder de oranje containers "geen esthetische aanwinst". "Je kunt altijd de afweging maken of je de milieuwinst belangrijker vindt," zegt Krieger. De geschatte inzamelhoeveelheid van plastic in Purmerend is rond de 5.000 ton. De wethouder vindt dit te weinig om over te gaan op aparte inzameling.  

Wel zijn er volgens de wethouder een aantal andere mogelijkheden bestudeerd, zoals het plastic gelijktijdig verwerken met papier. De methode die hiervoor ontwikkeld werd heeft het niet gehaald. Wel vindt Krieger het belangrijk dat de gemeente aan Purmerendse bevolking duidelijk maakt dat Purmerend niet meedoet met Plastic Heroes. "Het lijkt alsof het in heel Nederland wordt ingevoerd. Dat is niet het geval. Er zijn namelijk meer gemeenten die niet meedoen," aldus Krieger.

ZIE OOK:

Milieu artikelen