HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningVolop vraag naar huurwoningen in vrije sector in stadsregio Amsterdam

Volop vraag naar huurwoningen in vrije sector in stadsregio Amsterdam


huurwoningen
De komende jaren zal er aanzienlijk meer vraag zijn naar huurwoningen in de vrije sector in de stadsregio Amsterdam dan dat er aanbod is. Dit staat in het rapport “Potentiële vraag naar vrijesectorhuur in de stadsregio Amsterdam en Almere” dat in opdracht van de Stadsregio Amsterdam is opgesteld. De meeste vraag is in Amsterdam, maar ook in de regio ten zuiden en ten noorden van Amsterdam en in Almere is de vraag groter dan het aanbod. 

Op dit moment omvat het segment van huurwoningen in de vrije sector 7% van de totale woningvoorraad in de stadsregio Amsterdam. Dit zijn ongeveer 53.000 woningen. Dit percentage is hoger dan het landelijk gemiddelde van 4% en is de afgelopen jaren sterk gegroeid door het bouwen van nieuwbouw en het loslaten van de huurprijs voor een deel van de bestaande huurwoningen (liberalisatie).

Uit het regionale onderzoek ‘Wonen in de Regio Amsterdam’ (WiRA , 2013) blijkt dat ongeveer 9500 huishoudens jaarlijks willen verhuizen naar een huurwoning in de vrije sector. Er komen echter door verhuizingen maar ongeveer 4000 woningen per jaar vrij en dit is dus te weinig. Vanwege de demografische ontwikkelingen en de instroom van huishoudens van buiten de regio loopt de vraag naar huurwoningen in de vrije sector zelfs op naar 11.000 tot 2024.

In toenemende mate zijn het de (lage) middeninkomens die aangewezen zijn op huurwoningen in de vrije sector. Zij kunnen sinds 2011 niet meer huren in de sociale sector en kopen is voor hen een stuk moeilijker geworden door de strengere financieringseisen.

Huurwoningen in de vrije sector zijn belangrijk voor huishoudens van buiten de regio die zich willen vestigen in de stadsregio Amsterdam. Zo’n 30% die zich vestigt in de stadsregio Amsterdam huurt in de vrije sector. Het zijn met name de jongere huishoudens (tot 35 jaar) die hiervan profiteren, meer dan de helft van de huurwoningen in de vrije sector gaat naar deze groep. De meeste vraag is er naar huurwoningen met een huurprijs net boven de liberalisatiegrens van € 770 – € 800.

Een deel van de woningzoekenden kiest gericht voor een huurwoning in de vrije sector. Voor anderen is het een tussenstation, een goede manier om zich snel op een nieuwe plek te vestigen of als aanloop naar een koopwoning. Het vrije sector huursegment zorgt voor de benodigde flexibiliteit en beweging op de regionale woningmarkt. Voor het functioneren van de zogenaamde roltrap in de Amsterdamse regio, en daarmee de economische ontwikkeling,  is dat van essentieel belang. De roltrap is het mechanisme van instroom van jonge mensen in de stad Amsterdam en de doorstroom van (jonge) gezinnen uit Amsterdam naar de regiogemeenten. Dit mechanisme zorgt voor demografische en economische vitaliteit in de regio. Het rapport laat zien dat de regio volop mogelijkheden biedt voor een verdere uitbreiding van huurwoningen in de vrije sector in de regio.

Noot voor de redactie/niet voor publicatie

Het rapport “Potentiële vraag naar vrijesectorhuur in de Stadsregio Amsterdam” is te downloaden van de website van de Stadsregio Amsterdam: www.stadsregioamsterdam.nl.
Voor vragen kunt u terecht bij Nicole Lagrange, 06 24699060

Ruimtelijke Ordening artikelen