HomeNieuwsVerkeer en VervoerVervoersregio zet EBS onder zware druk de dienstverlening volgens afspraak na te...

Vervoersregio zet EBS onder zware druk de dienstverlening volgens afspraak na te komen

Intrekken Vergunning (Concessie) niet uitgesloten  

Foto Stadspartij-BPP


Door de Vervoersregio Amsterdam is geconstateerd is dat de dienstverlening door EBS in de eerste maand na start van de vervoersvergunning (concessie) ver onder de maat is geweest.
EBS werd opgedragen een Verbeterplan op te stellen.

In een brief aan EBS reageerde het bestuur van de Vervoersregio naar aanleiding van dit Verbeterplan.

Geconstateerd is door het bestuur van de Vervoersregio dat het Verbeterplan maatregelen bevat om verdere Tekortkomingen tegen te gaan en om op het niveau te komen dat EBS al vanaf 10 december 2023 had moeten bieden. Het Verbeterplan is erop gebaseerd dat het personeelstekort vóór 1 september is opgelost en EBS met ingang van die datum weer de dienstregeling van 10 december 2023 rijdt.

De maatregelen hebben betrekking op veiligheid, reisinformatie, marketingcommunicatie en de dienstregeling.
Het bestuur van de Vervoersregio ziet dat de maatregelen in het Verbeterplan de betrouwbaarheid van het openbaar vervoer in Zaanstreek-Waterland ten goede kunnen komen. Dit is in het belang van de reiziger.

Korten op Subsidie

Blijft overeind dat EBS niet voldoet met de maatregelen in het Verbeterplan tot aanpassing aan het Vervoerplan 2024 en het Programma van Eisen. De Vervoersregio verleent hiervoor geen ontheffing. Dit betekent dat de niet-gereden dienstregeling kilometers als gevolg van de aanpassing van de dienstregeling in mindering worden gebracht op de Subsidie aan EBS.

Daarnaast is besloten de gederfde reizigersopbrengsten als gevolg van de aanpassing van de dienstregeling buiten beschouwing te laten bij de toepassing van de Opbrengstgarantstelling. De Opbrengstgarantstelling is immers bedoeld voor achterblijvende reizigersopbrengsten als gevolg van de COVID-19 epidemie.

Rapportage en controle

In het Verbeterplan is het proces geschetst hoe EBS haar prestaties controleert en bespreekt met de Vervoerregio. Zodra het personeelsbestand dit toestaat voorziet EBS aanpassingen te kunnen doen. Als eerste ligt dan de focus op het rijden van versterkingsritten bij geconstateerde capaciteitsproblemen. Daarna ligt de prioriteit op:

  • Het weer structureel rijden van de ritten die geschrapt zijn vanuit de ‘geplande uitval-lijst’, waarmee de uitzonderingen uit de dienstregeling verdwijnen;

  • Introductie van een nieuwe weekend-dienstregeling (zaterdag en zondag), gericht op het weer volledig voldoen aan het Programma van Eisen;

  • Herstel van de nachtritten in de nachten van zondag tot en met woensdag.

In het tweewekelijks overleg tussen EBS en de Vervoerregio wordt op basis van de monitoring besproken wanneer EBS deze aanpassingen daadwerkelijk betrouwbaar kan doorvoeren.

Verder is afgesproken dat EBS 1x per week per mail aan de Vervoerregio rapporteert over de uitvoering van de Concessie en het Verbeterplan. Wanneer zich bij de uitvoering van het Verbeterplan afwijkingen voordoen, informeert EBS de Vervoerregio hierover direct.

Vervolg vanaf 1 september

Het Verbeterplan beslaat de periode 8 januari tot en met 31 augustus 2024. De Vervoersregio vraagt aan EBS om vóór 1 juni 2024 te worden geïnformeerd over het vervolg vanaf 1 september.

Boetes en eventueel intrekken Vergunning

Nadrukkelijk wijst het bestuur van de Vervoersregio erop dat het Verbeterplan niet afdoet aan de mogelijkheid om Boetes op te leggen.Het opleggen van Boetes laat onverlet de overige rechten van de Vervoersregio in verband met de Concessie, waaronder begrepen het recht de bankgarantie en/of concerngarantie in te roepen en het recht de Vergunning in te trekken.

Verkeer en Vervoer artikelen