HomeNieuwsVerkeer en VervoerVervoerregio Amsterdam en SWOV gaan voor veiligere 50 kilometer per uur wegen

Vervoerregio Amsterdam en SWOV gaan voor veiligere 50 kilometer per uur wegen

Kooimanbrug2005
Foto Stadspartij

Vervoerregio Amsterdam heeft samen met het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) een meetinstrument ontwikkeld om de verkeersveiligheid van de meest risicovolle 50 kilometer per uur wegen (km/u) te kunnen verbeteren voor alle vervoerswijzen in de regio. Het meetinstrument beoordeelt verschillende onderdelen van de wegen met een score, waaruit blijkt welke knelpunten er verbeterd moeten worden.

Portefeuillehouder en lid van het Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio Gerard Slegers zegt er het volgende over: “Met het meetinstrument kunnen we goed in kaart brengen waar de belangrijkste knelpunten zitten wat betreft verkeersveiligheid op de 50 km/u wegen in onze regio. Een mooie uitdaging om dit vervolgens samen met de 15 gemeenten te verbeteren. We zien namelijk dat op 50 km/u wegen relatief veel ongevallen plaatsvinden en dan vooral met fietsers. Er is nog veel te winnen aan veilige oversteekplekken en het bieden van voldoende veilige ruimte aan fietsers, op fietspaden die breed genoeg zijn en zonder obstakels, bijvoorbeeld.”

Samen met de 15 gemeenten de knelpunten aanpakken

Op basis van het onderzoek van SWOV kan de Vervoerregio vervolgens samen met de 15 gemeenten de knelpunten aanpakken met een aantal aanpassingen. Bijvoorbeeld door het toevoegen van een vrijliggend fietspad of veilige oversteekplaats voor fietsers en voetgangers, of het verlagen van de snelheid op deze wegen. De concrete aanpassingen die hieruit volgen, passen binnen het kader van de Regionale Aanpak Verkeersveiligheid die deze week is gepresenteerd aan de Regioraad van de Vervoerregio.

Veel 50 kilometer per uur wegen in de regio worden onderzocht

Inmiddels heeft de Vervoerregio samen met SWOV de meest risicovolle 50 km/u wegen onderzocht in de gemeenten Purmerend, Beemster, Amstelveen, Aalsmeer, Haarlemmermeer en Zaanstad. Ook de veiligheid van de fietspaden die er al liggen zijn in beeld gebracht. De komende periode gaat de Vervoerregio onderzoek doen in de overige gemeenten, inclusief fusiegemeente Weesp. De gemeenten kunnen deze resultaten dan weer gebruiken voor hun eigen mobiliteitsplannen om de verkeersveiligheid te verbeteren. 

Nul verkeersslachtoffers in het verkeer

Uitgangspunten van deze aanpak is nul verkeerslachtoffers in de regio in 2050. Het urgentiegevoel wordt in ieder geval breed gedeeld: alle medeoverheden en veel maatschappelijke partijen nemen hun verantwoordelijkheid en stellen zich achter deze ambitie in het landelijke Strategisch Plan Verkeersveiligheid. De Vervoerregio zet hiermee de eerste stappen om een trendbreuk in het aantal verkeersslachtoffers te bereiken.

Meer informatie en het eerste deel van het onderzoek is hier te vinden.

Verkeer en Vervoer artikelen