Milieu
Home Nieuws Milieu Vervijfvoudiging vleermuizen sinds 1986

Vervijfvoudiging vleermuizen sinds 1986

Na een periode van sterke achteruitgang tot halverwege de vorige eeuw, zitten de meeste vleermuizen weer in de lift. Het sterkste herstel vinden we bij de zeldzame ingekorven vleermuis en franjestaart, waarbij het aantal getelde individuen sinds 1986 met tenminste een factor 25 is toegenomen. Van vier soorten die pas sinds 2015 worden onderzocht, neemt het aantal waarnemingen in elk geval voor twee soorten toe. Dit blijkt uit nieuwe analyses van het CBS, in samenwerking met de Zoogdiervereniging.

De vleermuizen-graadmeter beschrijft de gemiddelde ontwikkeling van de getelde aantallen van 11 van de 17 soorten vleermuizen die regelmatig in Nederland voorkomen. Aangenomen mag worden dat de trend van getelde aantallen een goede maat is voor de populatietrend van een soort. Tot halverwege de vorige eeuw zijn veel vleermuizen in aantal achteruitgegaan, en drie soorten zijn zelfs helemaal verdwenen uit Nederland. De acht soorten die vanaf 1986 worden gevolgd laten sindsdien echter allemaal een toename zien. Vanaf 2015 is de graadmeter uitgebreid met drie soorten (laatvlieger, ruige en gewone dwergvleermuis), waarvan de aantallen worden geschat op basis van een nieuw meetprogramma.

Zeven van de 11 onderzochte soorten vleermuizen laten recent (sinds 2009 of 2015) een toename zien. De trends van drie soorten – baardvleermuis, gewone grootoorvleermuis en laatvlieger – laten echter een afname zien in deze recente periode. Daarnaast vlakt de positieve trend van de ingekorven vleermuis, franjestaart en vale vleermuis recent steeds meer af.

Toename dwergvleermuizen

Sinds 2015 worden de gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis en laatvlieger onderzocht met het nieuwe meetprogramma. Hiermee wordt de populatietrend geschat op basis van het aantal actieve, jagende dieren. Op basis van deze schatting is het aantal gewone en ruige dwergvleermuizen in 2019 met ongeveer 15 procent toegenomen ten opzichte van 2015. Van de laatvlieger is het aantal dieren in deze periode juist afgenomen, met ongeveer 19 procent. De trend van de rosse vleermuis laat weliswaar een lichte stijging zien, maar voor deze soort is het nog te vroeg om vast stellen welke kant het echt opgaat.

Lees HIER het hele bericht op de website van CBS

Milieu artikelen

Kabinet, reken je niet rijk met gebruikt frituurvet

Natuur & Milieu roept het kabinet op haar plannen voor de inzet van biobrandstoffen in mobiliteit aan te passen. Op basis van de huidige...

Houtstook

Lees ook: Probleem houtstook wordt onderschat In de winter gaan overal de open haarden en houtkachels weer aan. Wanneer u thuis uw houtkachel of haard...

Waterstof maken uit mest en tegelijk stikstof reduceren?

Uit mest waterstof halen? Het Duitse bedrijf Graforce heeft een technologie ontwikkeld waarmee dat kan, en zelfs behoorlijk efficiënt. Plasmalyse heet de technologie. Hiermee kun...

Vervijfvoudiging vleermuizen sinds 1986

Na een periode van sterke achteruitgang tot halverwege de vorige eeuw, zitten de meeste vleermuizen weer in de lift. Het sterkste herstel vinden we...

Ruimte voor windpark Westpoort Amsterdam

In de gemeente Amsterdam kan het eerste nieuwe windpark in de metropoolregio Amsterdam worden gerealiseerd. Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Holland hebben toestemming gegeven...

Proeftuin Purmerend in volgende fase

Als de gemeenteraad daartoe op 28 januari 2021 besluit (red.) Bewoners kunnen kosteloos overstappen op het warmtenet van Stadsverwarming Purmerend. (Bewoners die hun woning via...

Energieregio Noord-Holland Zuid past zoekgebieden zon en wind aan en behoudt ambities

Veel belangstelling voor regionale energiestrategie De energieregio Noord-Holland Zuid (NHZ) heeft ruim 120 reacties ontvangen op de concept-RES (Regionale Energiestrategie) van onder andere inwoners, bedrijven,...

Noord-Holland stelt bossenstrategie vast

Samen met het Rijk en de 11 andere provincies heeft Noord-Holland de bossenstrategie vastgesteld. Daarin staan 3 routes voor extra bos: meer bos binnen...