HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningVertrouwensbreuk ondernemers Gildeplein en college Purmerend

Vertrouwensbreuk ondernemers Gildeplein en college Purmerend

gemeentebord11
De herinrichting van de Overlanderstraat levert veel overlast op.
Zoals helaas thans in meer gevallen moet worden vastgesteld handelt en behandelt de gemeente omwonenden en ondernemers op een bijna autistisch aandoende manier. De Stadspartij denkt hierbij in de eerste plaats aan de herbestrating Grassenbuurt en aan de Overlanderstraat en omgeving. Zelfs de borden in de Overlanderstraat ontkomen niet aan een vorm van newspeak. Zoek de verschillen in de borden voor 18 december (zie boven) en erna (zie onder).

In een reactie op de gang van zaken aldaar heeft de voorzitter van de winkeliersvereniging van het Gildeplein, Johan van Noorden, alle zaken vanuit de beleving van de winkeliers nog eens op een rijtje gezet. Een schokkend relaas waarbij onwaarheden en halve waarheden van de gemeente zo door elkaar zijn geweven dat de burger er alleen maar een gevoel van afkeer aan kan overhouden. Johan van Noorden schrijft de frustraties van de winkeliers in zijn reactie duidelijk van zich af.

Hoe dit verder moet? De Stadspartij constateert dat wethouder Krieger en dit college de ondernemers wel erg in de kou hebben gezet en laten staan in deze kwestie. Om het vertrouwen te herstellen zal een volgend college en een volgende wethouder veel energie in de verbetering van de relaties moeten steken. Dit college en deze wethouder acht de fractie van de Stadspartij niet meer in staat om het geschonden vertrouwen te herstellen.

Oordeelt u zelf!

 

Geachte Voorzitters van politieke partijen

Betreft herindeling Overlanderstraat                                                 10-01-01

 

Als voorzitter van de winkeliersvereniging Gildeplein wil ik graag reageren op de vragen die aan het college gesteld zijn door fractie Sociaal Purmerend. Graag wil ik hierop reageren en tevens mijn bevindingen erbij plaatsen.

Brief van 7 dec. Kenmerk 558051 ons kenmerk 558531 Datum 14 dec. 2009. U begint met de volgende inleiding; Ten gevolgen van de herinrichting Overlanderstraat zien de ondernemers van het Gildeplein een grote daling van inkomen.
Betreffende dit gebeuren de volgende vragen.

Vraag 1. 
Is de gemeente Purmerend in gesprek geweest met de ondernemers van het Gildeplein in verband met en voor de herinrichting van de Overlanderstraat?

Antwoord Gemeente: JA

Antwoord Voorzitter winkeliersvereniging:
JA, als men bedoelt vrijdag 4 Sept., 2 dagen voor men ging starten door wijkmanager A. Bonnes
Geen projectleder gezien
Nee. Totaal geen overleg hoe men het ging aanpakken

Gemeente schrijft verder.

In het voorbereidingstraject is er huis aan huis een antwoordkaart verzonden met de vraag onderwerp aan te geven waarop men tijdens de voorlichtingavond met elkaar in discussie kon gaan.

Voorzitter winkeliersvereniging Gildeplein:
Ondernemers zijn niet uitgenodigd voorzitter heeft zich zelf uitgenodigd na dat hij van medebewoners had gehoord dat er een avond was.

Gemeente schrijft verder.
Na de voorlichtingsavond heeft de gemeente het ontwerp gemaakt wat besproken is met de kerngroep Purmer-Noord
Via plaatsing posters in het wijkkantoor en een huis aan huis bericht is de herinrichting aan de omwonenden verzonden.

Voorzitter winkeliersvereniging Gildeplein.
Alleen een flyer hebben wij ontvangen.

Gemeente schrijft verder.
Vlak voor aanvang van de werkzaamheden heeft de projectleider persoonlijk de bewonersbrief bij de ondernemers afgegeven en uitgelegd dat er alles aangedaan werd ( wordt) om de bereikbaarheid van het winkelcentrum te waarborgen.

Voorzitter winkeliersvereniging Gildeplein:
Dit was na 2 dagen dat men al begonnen was.

Gemeente schrijft verder.
Daarnaast heeft tijdens de uitvoering de projectleider meerdere malen contact gehad met de winkeliers vereniging in het bijzonder met de voorzitter en de secretaris van de ondernemers vereniging heeft hij meerdere malen overleg gehad.

Voorzitter winkeliersvereniging Gildeplein.
Hier worden Halve waarheden verteld,
Nadat de projectleider zich op zaterdag 5 Sept. had voorgesteld heb ik uitdrukkelijk gevraagd of hij voor dec. 2009 klaar zou zijn i.v.m. de feestdagen .
Op die dag verzekerde hij mij dat de werkzaamheden tussen week 37 en week 47 verliepen en dat zij weg zouden zijn met de December maand.
Het verbaasde mij dat in de brief die de projectleider op 8 sept. Aanbood, instond dat de werkzaamheden tot eind dec. 2009 gingen lopen.
Woensdag daarop was er een wijkschouw, waar wethouder B. Daan aanwezig was, heb ik uitdrukkelijk nog over deze brief gesproken en de projectleider er op aan gesproken dat hij niet helemaal de waarheid sprak.
Daarna is op uitdrukkelijk verzoek van de winkeliersvereniging een overleg geweest en de onderaannemers uitgenodigd en gevraagd of zij goed met elkaar willen afstemmen om eind nov. 2009 weg te zijn i.v.m. feestdagen omdat ze in deze moeilijke tijden het grootste deel van hun inkomen moeten verdienen.
Tevens hebben wij (de winkeliersvereniging) moeten aangeven dat er borden geplaatst moesten worden, want dat was niet gebeurd.
Dit is gebeurd 3 weken later dan de werkzaamheden waren begonnen.

Gemeente schrijft verder.
Aan de hand van deze gesprekken is de planning ook aangepast ( geen werkzaamheden op het Gildeplein in de maand dec.)
De Overlanderstraat is voor doorgaand verkeer (bus en autoverkeer) afgesloten met name voor bestemmingsverkeer t.w. bewoners en bezoekers van het winkelcentrum en is dus niet geheel afgesloten geweest

Voorzitter winkeliersvereniging Gildeplein.
Bestrating heeft gewoon doorgewerkt tot aan 18 dec.
Gildeplein was zo moeilijk te bereiken, alleen helemaal omrijden via de Van Garderenstraat .
Bus reed niet, dit is ons nooit verteld vooraf .
Straten werden niet in een klein gedeelte gesloopt maar met 2 tot 3 huizenblokken te gelijk
Waardoor de zijstraten niet of nauwelijks bereikbaar waren

Gemeente schrijft verder.
Er zijn borden geplaatst dat het winkelcentrum en de markt bereikbaar zijn .
Om de Overlast voor de buurt niet alleen de ondernemers zo veel mogelijk te beperken is er tijdens de voorbereidingen rekening gehouden met geplande werkzaamheden t.b.v. de riolering en de aanleg van de ondergrondse containers en er is bij de stadverwarming erop aan gedrongen om de werkzaamheden gelijktijdig uit te voeren met de herinrichting.
De werkzaamheden van de stadsverwarming stonden oorspronkelijk voor volgend jaar 2010 op de planning.
Speciaal overleg is er geweest over het verzoek tot de aanleg van een laad en losplaats t.b.v. het gildeplein met de ondernemers vereniging.
Daarnaast is er recentelijk nog op 25 nov., een overleg geweest tussen projectleider, wethouder H. Krieger en winkeliersvereniging.

Voorzitter winkeliersvereniging Gildeplein.
Dit overleg werd na aanleiding van een groot krantenbericht uitgeschreven omdat de wethouder eindelijk wilde weten wat er nu speelde onder de winkeliers. Het water stond toen al aan de lippen.

Gemeente schrijft verder.
Op 30 nov. is er contact geweest met de voorzitter van de winkeliersvereniging over het gratis openbaar vervoer en op 2 dec. met de voorzitter om de werkvolgorde en het openbaar vervoer te bespreken. Tevens is er op 10 dec jl. nog een overleg geweest met de wethouders Krieger en Daan met o.a. de voorzitter van de winkeliersvereniging.

Vraag 2 van Fractie Sociaal Purmerend
Indien vraag 1 beantwoord is met nee, wat zijn de argumenten daarvoor?

Gemeente zegt verder
Antwoord. Zie antwoord vraag 1

Vraag 3 van Fractie sociaal Purmerend
Is de gemeente Purmerend voornemens om deze ondernemers op enige wijze te compenseren met het grote verlies van inkomen?

Gemeente zegt verder.
Nee, het valt onder het ondernemersrisico dat er door werkzaamheden overlast kan ontstaan.

Voorzitter winkeliersvereniging Gildeplein.
Ondernemersrisico ontstaat als je in je bedrijfsvoering op een verkeerde manier fouten maakt die ten gevolgen hebben dat je niet meer de kosten kan betalen.
Bij deze winkeliers wordt zonder overleg straten afgesloten die in een tijdspanne gepleegd worden die voor de winkeliers cruciaal zijn in hun bedrijfsvoering en op je klompen kunt aanvoelen dat dit niet gerealiseerd word in dit tijdsplan.

Tevens geef ik nog aan dat op de borden in het begin van de overlanderstraat en bij de Van Osweg 2 borden staan met beide de tekst werkzaamheden klaar op 18 december.  Dit was nog voor de ijspret, en de planning gaat nog door tot April. Waarom is niet in het voorjaar begonnen?

Vraag 4 Fractie Sociaal Purmerend
Als vraag 1 beantwoord is met nee, bent u dan met mij van mening dat dit een grote nalatigheid is van de gemeente Purmerend.

Gemeente zegt verder.
Antwoord. Zie antwoord vraag 3

Met deze brief wil ik (voorzitter winkeliersvereniging)  reageren om de opmerkingen die de gemeente geeft en mijn inziens de verantwoordelijkheid afschuift naar de ondernemers die het met veel uren tijd in een winkel stoppen om De purmer-Noords winkelcentrum een prettig buitenwijks stadshart te bieden. Ik kan mededelen dat al 1 ondernemer het niet gered heeft en zijn winkel heeft moeten stoppen.

Hebt u nog vragen u kunt altijd mij bellen 0299-64 11 44 of   schoenlappertje@wanadoo.nl

J.R. van Noorden, voorzitter winkeliersvereniging Gildeplein
gemeentebord12

ZIET U DE VERSCHILLEN?

ZIE OOK:

Ruimtelijke Ordening artikelen