HomeNieuwsVeiligheid'Verkoop LPG door Tamoil in strijd met de wet'

‘Verkoop LPG door Tamoil in strijd met de wet’


Aan het belang van de veiligheid van de omwonenden ’komt meer gewicht toe dan aan de financiële en economische belangen van de exploitant van een LPG-tankstation’, zo luidt het advies van de Purmerendse bezwarencommissie
.

Het tankstation bij het Makado winkelcentrum in Purmerend moet daarom volgens de commissie stoppen met de verkoop van LPG. En de gemeente moet zo snel mogelijk een nieuw bestemmingsplan maken voor het tankstation in Wheermolen waarbij het LPG station wordt wegbestemd.
Het LPG-vulpunt, voldoet niet aan de huidige veiligheidsafstand tot de woningen. Dat is het oordeel van de Adviescommissie van de bezwaarschriften. De adviescommissie stelt zorgvuldigheidshalve voor om te wachten tot uiterlijk april 2016 met de start van het proces tot het actualiseren van het bestemmingsplan.

Het college geeft evenwel als advies aan de gemeenteraad dat deze pas aan de slag met het bestemmingsplan van het LPG station wil gaan als de rijskregels verkoop van LPG op die plek mogelijk maken.
Verleden jaar heeft de minister namelijk een wijziging van regels in procedure gebracht die dit voorjaar in werking zouden treden. Die periode zou het gemeentebestuur dus opgerekt willen zien totdat de ‘vertraagde’ gewijzigde regels daadwerkelijk in werking zijn getreden.

Nieuwe rijksregels oude wijn in nieuwe zakken?

Over de daadwerkelijke inwerkingtreding liet de voorzitter van de bezwaarschriftencommissie overigens duidelijk weten er een hard hoofd in te hebben. De Europese regels staan een dergelijk besluit in de weg veronderstelt hij. Die regels konden eerder al niet worden vastgesteld door Europese regelgeving omdat buitenlandse vervoerders om concurrentie redenen niet verplicht kunnen worden de Nederlandse aanvullende veiligheidsregels voor het vervoer en afleveren van LPG te moeten volgen. Het nieuwe voorstel lijkt veel op het oude.
Als er na 1 april nog aanleiding bestaat om te wachten op de komst van regels kan ook de maandenlange periode tussen het vaststellen van het ontwerp bestemmingsplan en het uiteindelijke bestemmingsplan dienen. Volgens de voorzitter van de bezwarencommissie zijn er naar zijn mening overigens geen urgente veiligheidsbelangen die nopen tot het versneld vaststellen van een nieuw bestemmingsplan.
De vraag die vervolgens wel rees maar niet werd gesteld is natuurlijke waarom zijn de veiligheidsregels dan aangescherpt waardoor de huidige problemen zijn ontstaan?

‘De gemeente kan niet tot het oneindige blijven uitstellen, de gemeente Purmerend houdt zich momenteel niet aan de wet.’ Zo stelde de voorzitter van de bezwarencommissie aan het slot van zijn toelichting.

Gemeenteraad aan zet

Een groot deel van gemeenteraad zit met de zaak behoorlijk omhoog. Dat bleek ook uit de commissiebehandeling onlangs. Als het advies van de bezwaarschriftencommissie wordt gevolgd dan is het LPG station niet langer te handhaven en dient het te worden wegbestemd. Mogelijke kosten hiervoor kunnen worden gedragen door een speciaal fonds van het Rijk dat hiervoor bestaat en waarin 40 miljoen euro zit.
Ook dat liet voorzitter Koos van den Berg tot verrassing van vele raadleden weten. Tot op heden was het bestaan van een dergelijk fonds vreemd genoeg de raadsleden niet bekend.

De gemeenteraad is dus vanavond opnieuw aan zet in deze merkwaardige kwestie, waaruit ook maar weer eens blijkt om zeer terughoudend te zijn en niet zondermeer vooruit te lopen op beloofde wet- en regelgeving.

Lees ook: LPG Station bij Makado moet stoppen als veiligheidsregels niet kunnen worden nagekomen

Veiligheid artikelen