HomeNieuwsAlgemeen BestuurVerkleining gemeenteraden van de baan

Verkleining gemeenteraden van de baan

prullebak
De verkleining van de gemeenteraden met circa 10 % gaat niet door. De zogenoemde dualiseringscorrectie is van de baan en er wordt niet getornd aan het aantal gemeenteraadsleden.

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 9 juli het initiatiefvoorstel Heijnen (PvdA) met ruime meerderheid verworpen. Alleen de VVD en 50plus stemden voor. Het wetsvoorstel was eerder wel door de Tweede Kamer aangenomen.

Dualiseringscorrectie
De VNG vindt dat het terugbrengen van het aantal raadsleden tot maximaal de dualiseringscorrectie een redelijk voorstel is als het ter beschikking komende budget wordt gebruikt om raadsleden te professionaliseren. Wat de VNG betreft moet de besparing volledig geïnvesteerd worden in opleiding en een betere ondersteuning en facilitering van raadsleden.

Verzet tegen kale bezuiniging
Dit betoog wordt ondersteund door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en Raadslid.NU. De VNG verzet zich tegen een kale bezuiniging met als enige doel het aantal raadsleden te verminderen. De hoeveelheid taken voor de raad neemt immers sterk toe. Het vergt ook op rijksniveau investeringen om de toename van taken voor gemeenten mogelijk te maken.

Na zomer meer duidelijkheid
Vooralsnog is onduidelijk wat er nu gaat gebeuren met de eis van de VNG om budget ter beschikking te stellen voor de professionalisering van raadsleden. Het kabinet had de bezuiniging op het aantal raadsleden al ingeboekt. Wij verwachten dat na de zomer duidelijk zal worden wat de voornemens van het kabinet zijn in reactie op het stranden van het initiatiefvoorstel.

Algemeen Bestuur artikelen