HomeNieuwsPartij NieuwsVerkiezingspunten Stadspartij onderdeel van coalitieakkoord

Verkiezingspunten Stadspartij onderdeel van coalitieakkoord

Coalitieakkoord-2014

De Stadspartij heeft veel belangrijke punten uit het verkiezingsprogramma zien opgenomen in het coalitieakkoord 2014-2018, dat maandag 5 mei jl. gepresenteerd is. In het coalitieakkoord staan de afspraken die Stadspartij met coalitiepartners D66, VVD, AOV en CDA heeft gemaakt voor de komende vier jaar.

Later dit jaar volgt een collegewerkprogramma waarin alle gemaakte afspraken zijn uitgewerkt in concrete werkplannen voor de komende vier jaar. De coalitiepartijen hebben de volgende punten uit het verkiezingsprogramma vande Stadspartij vastgesteld in het coalitieakkoord:

  • Er komt een onderzoek om de wachtlijsten voor jongeren en starters op de Purmerendse woningmarkt te verkorten;
  • Er wordt gekeken naar mogelijkheden om Serious Request van radiozender 3FM naar Purmerend te halen;
  • Purmerend zal meedingen naar een nominatie voor Sportgemeente van het Jaar;
  • Er zal niet verder worden bezuinigd op het openbaar groen en het schoonhouden van de openbare ruimte;
  • Er wordt naar gestreefd om 60% van het afval gescheiden op te halen;
  • Er wordt onderzocht of het mogelijk is om voor minder draagkrachtige ouderen het openbaar vervoer on de daluren gratis of tegen een lager tarief aan te laten bieden. Ook wordt onderzocht om het openbaar vervoer voor iedereen met een minimuminkomen gratis te laten zijn;
  • De onroerende zaakbelasting wordt niet meer verhoogd, alleen met de inflatiecorrectie;
  • Geïnde hondenbelasting komt geheel ten goede aan uitlaatroutes, handhaving e.d.

 

Lees voor de details het complete coalitieakkoord.

ZIE OOK:

Partijnieuws artikelen